tisdag 12 maj 2015

Åkerögården och årskonferensen

Påskvänner!

Gott veckoslut tillönskas er alla, vare sej ni far på konfirmandläger eller årskonferens! Det finns bara en som kan vara på två (eller flera) ställen samtidigt, och det är inte någon av oss. Men vi kan be om hans välsignelse var vi än är.

Och vi kan reflektera över och samtala om missionsföreståndarens senaste bloggpost.

Halleluja! Ingen ensam,
ingen hjälplös lämnats kvar.
Halleluja! Tron sin tillflykt
och sitt ljus i Jesus har.
Fastän skyar honom lyfte
bort och ingen honom ser,
glömmer vi ej vad han lovat:
Alltid skall jag bo hos er.

Inga kommentarer: