söndag 31 maj 2015

Högkyrkligt på Heliga Trefaldighets dag

Påskvänner!

Visst står vi lågkyrkliga ut med lite högkyrklighet så här på Heliga Trefaldighets dag, även om vi med kyrkoledningen menar att präster som Carl-Johan Axskjöld nedan inte ska få prästvigas i vår kyrka? (Först är vi med om att mota ut de högkyrkliga på ämbetsfrågan, sedan blir vi själva utmotade på äktenskapsfrågan - och då finns ingen kvar som kan protestera).På något sätt är jag väldigt glad över att Kjell O Lejon blir ny rektor för Johannelund. Det är säkert sant att han saknar den nödvändiga(?) Efs-bakgrunden, men hellre en högkyrklig än en s.k. folkkyrklig som exempelvis domprosten Hermansson, som höll gårdagens helgsmålsbön i radio. (Återkommer om den). Vilka mer än hög- och lågkyrkliga sjunger numera frivilligt långa versionen av Med Gud och hans vänskap?Nu ska jag med familjen - efter att ha käkat morsdagstårta men sparat hälften - till Njutångers kyrka för en höglågfolkkyrklig högmässa med f.d. kriminelle och f.d. kyrkoherden Arne Selander, som dock alls inte är någon föredetting utan i högsta grad aktiv  missionär. Något skriftermål i form av en Rosenii dagbetraktelse (som en gång på Kyndelsmässodagen) väntar jag mej dock inte; men vanlig enkel god, i bästa mening katolsk, förkunnelse om vår Treenige Gud. Det borde man alltid kunna förvänta sej i vår Svenska kyrka, ja, i varje kristen kyrka.

Lov, ära och pris
dej vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än.
//: Halleluja! Din är äran.
Halleluja! Amen. ://

1 kommentar:

Andreas Holmberg sa...

Ojdå, nu hamnade jag visst i fällan att definiera alla kvinnoprästmotståndare som högkyrkliga! Som vi alla vet hindrar prästvigningsstoppet folk även från både vår systerrörelse ELM-BV och från laestadianerna i norra Sverige att prästvigas, liksom från gammalkyrkligheten.

När Efs:s styrelse för tre år sedan avslog min motion om att verka för upphävande av detta prästvigningsstopp (då jag för enkelhetens skull även då använde just begreppet "högkyrkliga") hette det att det finns högkyrkliga som är för ämbetsreformen. Kan väl hända (även om jag inte träffat många), men styrelsen borde i rättvisans namn då även ha påpekat att också många "lågkyrkliga" drabbas av samma prästvigningsstopp. När nu inte jag påpekade det.