torsdag 14 maj 2015

En förunderlig psalm om Kyrkan i Sverige

Påskvänner!

Mitt i min sorg över att en ny men verkligt god vän nu lämnar Svenska kyrkan och väl då också Efs för, som det verkar luta åt, romersk-katolska kyrkan, fann jag att J A Eklunds gamla alltför nationalromantiska och samfundschauvinistiska men samtidigt underbart vackra psalm, Fädernas kyrka, gick någorlunda bra att bearbeta, så här 70 år efter hans död, just när jag är i samma ålder (45) som Eklund var när han skrev den. Jag anser att den i detta nya skick, trots bearbetningens ofullkomligheter, blev både mer evangeliskt kristocentrisk och mer ekumeniskt allmänkyrklig - en psalm om kristenheten i Sverige som del av Guds kyrka på jorden. Så kan vi en stund bortse från diskussionen om vilket samfund som bäst står i kontinuitet med arvet från Ansgar och Sigfrid och gemensamt be om sann förvandling och förnyelse så här inför "pingstnovenan". Framåt vår hoppfyllda längtan går.

Så upptäckte jag också att psalmen på slutet hämtat tydlig inspiration från Himmelsfärdsdagens psaltarpsalm 110, den som också Ylva Eggehorn tänkte på när hon komponerade bibelvisan "Villigt kommer ditt folk". Må Eklunds kyrkopsalm därför klinga i våra hjärtan från Himmelsfärdsdagen till Pingstdagen, då konfirmanderna åtminstone i Enånger-Njutångers församling träder fram till Herrens bord i den vita dopdräkt som konfirmandkåporna egentligen är.
1. Frälsarens kyrka i Sveriges land,
del av hans kyrka på jorden,
vida den famnar från strand till strand,
fast är den grundad av Herrens hand,
byggd till hans tempel i Norden!


2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn,

i den Treenige Gudens,
Faderns och Sonens och Andens namn:
dopnådens vatten och gravens hamn,
brudgummens löfte och brudens.

3. Fäder och mödrar sej kämpat fram,

Kristus var med dem på banan.
Trofast är han trots vår synd och skam, 
seger han vunnit på korsets stam,
därför finns korset på fanan.

4. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.


5. Villigt en skara som väckts av Gud

kommer sin Konung till möte,
klädd i hans helighets vita skrud,
samlad som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.
 

6. Kristnade ungdom, Gud vill oss väl!
Ta Herren Kristus på orden!
Kämpa för frihet åt bunden träl,
be om Guds frid över varje själ,
himmelens frid över jorden!


Inga kommentarer: