fredag 22 maj 2015

Psalmer att sjunga i pingst

Påsk- och pingstvänner!

Här får ni ett stort knippe pingstpsalmer av äldre och nyare datum, många av dem bönepsalmer, att sjunga inför och under pingsthelgerna! (För en ännu större del av kyrkans sångskatt, grupperad efter författare, se nätantologin Hela Kyrkan sjunger!).

Och ett par pingstblommor ur knippet direkt här på bloggen - av just äldre resp. nyare datum:Från när och fjärran nu som förr
vi hör om skördar för Guds rike.
Gå inte då förbi vår dörr, 
du Gud, i kärlek utan like! 
Fullborda ock på oss ditt råd, 
besegra ock vårt överdåd 
med din nåd! 

Giv åt din torra vingård här 

ett nådens regn, som förr du givit! 
Du vet hur stor vår vanmakt är, 
du ser hur mäktig världen blivit. 
Så kom då, käre Herre, snart 
och låt oss se vår fara klart, 
uppenbart. 

Du som förmår att göra mer 

än vi kan bedja eller tänka, 
bryt alla otrons fästen ner 
och må du nya hjärtan skänka! 
Ja, kom med stark och väldig hand 
och lossa alla syndens band 
i vårt land! 

Och ger du oss en pingstvind än 

och är en sökningstid oss nära, 
så låt oss ej förspilla den, 
men vad vår frid tillhör få lära. 
Ja, öppna våra ögon då, 
att vi din Andes verk också 
må förstå. 

Låt oss ej fåfängt bedja om 

din helge Andes stora gåva! 
Till allas våra hjärtan kom, 
att vi dig snart må glada lova! 
Ja, amen, se, vi tror därpå 
att vad du lovat skall bestå! 
Ske alltså!

Dina löften är många, din trofasthet stor,
vi vill tacka, vi vill lovsjunga dej
för att du är vår Skapare, mäktig och god,
och för att du aldrig ljuger, o nej!
Herre, led du oss fram,
låt oss bli till hjälp för dem
som vi möter på vandringen hem.
Ge oss ljus till att se,
gör oss villiga att be:
fyll vårt liv med din Ande, o Gud!

O Guds Ande, gör klart vad som hindrar ditt verk,

visa synden så vi ser: den är vår!
Vår förtröstan på Frälsaren uppväck och stärk
- den rättfärdighet vi får, den består!
Herre, led du oss fram...

Låt oss se Herren Jesus, hans godhet och makt,

att han lever än och verkar i dag,
att hans död och uppståndelse, så som han sagt,
ska ge kraft och mod till den som är svag.
Herre, led du oss fram...

Dina gåvor är många och rik är din nåd,

Herre, välj åt oss de gåvor du vill!
Lär oss bruka dem rätt och förvalta dem så

att det märks att vi vill höra dej till!
Herre, led du oss fram...


Lär oss älska varandra och se vad det är

du har tänkt med att vi bor där vi bor!
Hjälp oss vittna om Jesus i vardagen här,
låt ditt ord nå ut till hela vår jord!
Herre, led du oss fram...

Inga kommentarer: