onsdag 27 maj 2015

Fjärdedag Pingst

Påsk- och pingstvänner!

Alla EFS-are och andra som fortfarande firar Fjärdedag Pingst (officiellt avskaffad i "Stora Helgdöden" 1772 men högst levande i t.ex. Nohrborgs postilla - tänk att pingsten liksom julen och påsken skulle firas i fyra dagar under 250 år efter reformationen!) kan notera att dagens läsning i den gamla evangelieboken handlar om det som står i Apg. 5:12-16, hur apostlarna gjorde många under och tecken bland folket och att hopen av dem som trodde växte mer och mer, både män och kvinnor. "Folket höll mycket av dem", står det, och hoppades att åtminstone Petrus´ skugga skulle falla på deras sjuka.

Psalmförslagen i 1697 års koralbok är Var man må nu väl glädja sig (SvPs1986 nr 345), Kom Helge Ande, Herre god (SvPs1986 nr 50) och Nu bedja vi den helge And´ (SvPs1986 nr 362). Högst aktuella och sångbara psalmer allesammans.

Dagens bön är (i viss språklig bearbetning):
Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, att du har sänt det sanna livets bröd, vår Herre Jesus Kristus, hit till oss, för att vi ska tro på honom och genom tron leva i evighet. Vi ber dig ödmjukt att du, eftersom vår svaghet är så stor att vi inte kan komma till honom utan dig, ville upplysa oss med din helige Ande och genom honom och Ordet dra oss till dig, och genom de heliga sakramenten styrka oss i tron - för att vi må bli däri lärda och fasta och på den yttersta dagen uppväckta till evigt liv. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Kom, helge Ande, Herre god!
Besök vårt hjärta, ge oss mod!
Fyll våra själar med din nåd
och var med oss i råd och dåd!

Inga kommentarer: