tisdag 26 maj 2015

Missionsföreståndarens pingstpredikan del 2

Påsk- och pingstvänner!

Missionsföreståndare Stefan Holmström har fått en del kritik av somliga Efs-are (typ "Begis") för sitt ställningstagande i äktenskapsfrågan. Men det är nog ganska få Efs-are som kritiserar honom för sitt undertecknande av "kyrkoledarnas miljömanifest". Det svåra är väl att också i praktiken bryta den påtalade konsumtionshetsen...

Guds värld är en skimrande gåva
till oss som dess yta bebor.
Men ack, hur den gåvan vi slösat
i trots och i bristen på tro!
För pengar kan skapelsen fångas,
förrådas och pinas till döds.
Hur mycket av den har ej redan
av otron och hatet förötts!

Inga kommentarer: