söndag 21 januari 2018

Ekumenisk gudstjänst

Påskvänner!

Idag på ekumeniska böneveckan samlas vi i Iggesund till gudstjänst i S:ta Maria på temat "Guds hand leder oss". Det är kristna vänner i Karibien som förberett vår gudstjänst med bibelläsningar och böner. De vill att en stor bibel ska stå framme i blickfånget - och läsas ur - eftersom bibeln har så stor betydelse för dem. Det kanske den borde ha för oss också? Jfr Rosenius´ dagbetraktelse för denna söndag.

Gutenbergs Bibel var den första tryckta Bibeln

Inga kommentarer: