onsdag 31 januari 2018

Sista januari, kyndelsmäss och det här med biskopar

Påskvänner!

Nu är det sista januari. Och på söndag (egentligen fredag!) blir det Kyndelsmäss, julens sista utpost om en inte räknar fettisdagen förstås. Och jag har hela januari grunnat på det här med "Efs-biskopar", men inte riktigt vetat vad jag ska skriva. Vem borde egentligen vara kontroversiellast, Erik Johansson eller Åsa Nyström. Varför är inte Åsa kontroversiell medan Erik beskrivs så? Vem har t.ex. den märkligaste äktenskapssynen?

Och vad gäller den "exekutiva" makt som Åsa närmast verkade vilja förneka att hon har: den som inte blir prästvigd av en biskop blir alls inte präst (åtminstone inte i Svenska kyrkan). Så både vad gäller Erik och Åsa (och alla andra) som biskopskandidater är ju den stora maktfrågan: vilka är de villiga att viga - och inte.

Vissa högkyrkliga (som inte skulle bli prästvigda av vare sej Åsa eller Erik) påstår att Efs-are generellt inte vet vad ett biskopsämbete är. Vet Åsa (som nu utsetts till en sådan) och vet Erik (som i varje fall kandiderat)? Jag ska fundera vidare kring den saken. I februari.

Inga kommentarer: