torsdag 13 april 2017

Tre romersk-katolska, men också sant katolska, nattvardspsalmer på Skärtorsdagen

Påskvänner!

Vi delar visserligen inte längre synligen nattvardsbord med "romarna", men åtminstone jag sjunger gärna de två uppbyggliga nattvardspsalmer av Thomas ab Aquino (1225-74) som jag presenterar nedan, Även den tredje nattvardspsalmen nedan - av nyare datum - finner jag evangelisk och uppbygglig, d.v.s. katolsk/allmänkyrklig, i allra bästa mening. Det är ju Kristus själv som i grunden är det Sakrament vi får ta emot i nattvardsfirandet.

Prova gärna sjunga psalmerna denna skärtorsdag, "kalkens födelsedag"! Och väl mött i afton! (Om någon Efs-are inte skulle gå till nattvarden övriga året, vilket man ju bör, så går man väl i a f ikväll?)1. Sion, upp, din Konung hälsa,
som en fallen värld att frälsa
bar på korset all dess skuld!
Höj hans lov med själ och tunga!
Högre än du kan besjunga
är dock han, din herde huld.

2. Låt hans nåd ditt lov uppväcka!

Se, i dag han vill dig räcka
nådens kalk och livets bröd.
Ej de tolv apostlar bara,
nej, en tallös lärjungskara
till sitt nattvardsbord han bjöd.

3. Nytt förbund med världen slutits

här i blodet, som utgjutits;
lagens påsk sin ände fått.
Skuggan verklighet har blivit,
Jesus själv sig har utgivit,
som Guds Lamm i döden gått.

4. Därför nådefull han alla

till sin nattvard låter kalla:
"Tag och ät och drick nu här!
Kalken är det blod jag gjutit
för er synd, för allt ni brutit,
brödet min lekamen är."

5. Mer än änglaspis här skänkes:

våra samveten bestänkes
här med Kristi dyra blod.
Här är styrka för de svaga,
tröst för dem som kors får draga,
frid och kraft och tålamod.

6. Gode herde, dig förbarma!

Styrk, ledsaga, föd oss arma
med dig själv, du livets bröd!
Herre, sist till nattvardsborden
i din himmel oss från jorden
hämta i en salig död! 
)


1. Högt må prisa varje tunga
Jesu kropp så underbar
och en lovsång honom sjunga
för det blod han gjutit har,
tacka honom för det tunga
korset som för oss han bar.

2. Fadern honom till oss sände,
Jungfruns Son, båd´ Gud och man,
ljuset han i världen tände,
evig sanning lärde han.
Han till sist vid livets ände
bar sig själv som offer fram.

3. När, som lagen föreskrivit,
på de gamla fäders vis
Lammets högtid firad blivit,
- honom vare lov och pris! -
han med egna händer givit
åt de tolv sig själv till spis!

4. Vid det sista nattvardsbordet,
dagen före Jesu död,
Ordet, som vart kött, med ordet
till sitt kött förvandlar bröd;
vinet Kristi blod är vordet,
då hans allmakts ord det bjöd.

5. Må i ödmjukhet vi ära
detta helga sakrament!
Nya testamentets lära
övergår vad förr var känt.
Att oss Herren här är nära
ser vi genom tron han tänt.

6. Fadern, som i höjden tronar,
vare tack i evighet,
Sonen, den som synden sonar,
Anden, den som lär oss det!
Högt vår jubelsång nu tonar,
Heliga Treenighet! 

1. Du ljuva Sakrament,
fördolt i vin och bröd,
av Fadern till oss sänt
som bot för all vår nöd,
till dig, o Jesus, går vår sång,
dig vill vi tillbe än en gång,
//: du ljuva Sakrament :// 

2. Du fridens Sakrament,
som bjuder in oss än,
som domen från oss vänt
när själv du burit den,
förtröstansfullt till dig vi går
och nåd och hjälp och styrka får,
//: du fridens Sakrament :// 

3. Du hoppets Sakrament,
vår ark i syndens flod!
Dem som sin synd bekänt
du för till stranden god.
Oss fräls, för stormen ännu rår,
och vågorna så höga står,
//: du hoppets Sakrament! ://

4. Du glädjens Sakrament,

du Faderns återsken,
du sol som här sig tänt
gudomligt skön och ren,
så mäktigt stråla inom kort,
att satans bloss må blekna bort,
//: du glädjens Sakrament! ://

Inga kommentarer: