söndag 2 april 2017

Altarskåpet stängs

Idag är det femte söndagen i fastan - som de senaste åren vanligen trängts ut av Jungfru Marie bebådelsedag. Passionssöndag. En tid bortom aprilskämtens. Passion. Lidande - och lidelse.

En dikt av Gunnar Ekelöf rinner mej i hågen:

Att lida är svårt.
Att lida utan att älska är svårt.
Att älska utan att lida är icke möjligt.
Att älska är svårt.

Inga kommentarer: