lördag 1 april 2017

En glädjens dag

Påskvänner!

Undrens tid är ej förbi! Idag har ärkebiskop Jackelén både högt och tydligt slagit fast att Jesus, Guds härlighets återsken och hans väsens avbild, faktiskt måste sägas ge en sannare bild av Gud än den Muhammed ger.

Likaså framhöll hon att de som tror att Jesus faktiskt avlades utan mans medverkan och föddes av en biologisk jungfru inte nödvändigtvis (som muslimerna) har missat själva poängen, utan mycket väl kan se det som en illustration av själva poängen, nämligen att Jesus verkligen är Guds Son.

Och när hon ändå var i farten passade hon på att varna för önsketänkande vad evigheten beträffar. Alla kanske inte automatiskt blir evigt saliga eftersom bibelns löften är knutna till Jesus och tron på honom som vår och världens Frälsare. I varje fall uppmanade hon präster och biskopar att inte lova mer än vår Frälsare gör.

Jag är mycket tacksam över hennes uttalanden, och hoppas nu bara att jag inte blivit utsatt för något slags 1 april-skämt. (Men danska och svenska posten gick ju faktiskt samman trots att nyheten publicerades den 1 april 2008, och staten förklarade ju faktiskt äktenskapet könsneutralt, trots att beslutet därom sägs ha tagits den 1 april 2009. Så allt som sägs och skrivs idag behöver inte vara fejk).

Inga kommentarer: