söndag 9 april 2017

Vad gör ni? Tar ni åsnan?

Påskvänner!

Även om jag kan sakna evangeliesynopsen "Kristi lidandes historia" (jfr Första akten),  är jag helt med på att det finns en vits med att vi har fyra olika evangelier med fyra olika perspektiv (som vår förre missionsföretåndare Anders Sjöberg också brukar betona). På den tiden vi bara hade tre årgångar att välja mellan under Palmsöndagen var det Markus som fick stryka på foten, men nu när vi  under Stilla veckan och påsk har fyra (en per evangelium) så kommer Markus äntligen till sin rätt.

För många låter det nästan främmande med den roliga repliken: "Vad gör ni? Tar ni åsnan?" Står det verkligen så i bibeln? Är det inte från nån s.k. barnbibel?

Men kolla själva!

Glad palmsöndag och god stilla vecka!

Inga kommentarer: