lördag 2 augusti 2008

Herrens nåd är var morgon ny

Påskvänner!

När nordanvinden sveper över landet med moln och kyla kan det kännas lite komiskt att öva på kyrkoherdens psalmförslag inför gudstjänsten i morgon (jag varnade honom faktiskt för det söndagsväder jag sett på femdygnsprognosen). "Över berg och dal som en mjuk koral / drar sommarn över vårt land" och "Nu är det härligt att leva / nu är det tid för musik" kan ju kännas lite malplacerade en sån här gång, ungefär som "En vänlig grönskas rika dräkt" vissa pingstar i Lule.

Men vi kör väl så här om jag inte får kontraorder. Sommar är det ju fortfarande, och visst är det härligt att leva, också när tillståndet i världen och kyrkan kan tyckas kritiskt. Och, som pappa brukade sjunga även ovanligt dystra måndagsmorgnar:

Herrens nåd är var morgon ny,
varför skulle vi sörja?
Jordens skuggor, hur snart de fly,
må vår lovsång då börja:
Pris ske Gud, vi mot målet ila,
Jesus följer oss trofast än idag,
bjuder här allt Guds välbehag
och därhemma sin vila.

Inga kommentarer: