måndag 11 augusti 2008

Blåslampan på Kina

Påskvänner!

Jag har ofta försvarat rätten att kritisera Israel utan att betraktas som antisemit eller en uppmuntrare av antisemitiska hatbrott - precis som man måste ha rätten att kritisera RFSL utan att betraktas som homofob eller uppmuntrare av homofobiska hatbrott. Men nog är det ändå något konstigt som sker när kristna samfund så ofta låter palestinafrågan vara högviktig på sina konferenser (jag tänker särskilt på Västeråsmötet 2004 med baptister, missionare och metodister tillsammans) men inte alls på samma sätt uppmärksammar arabers eller kinesers övergrepp mot mänskliga rättigheter. När man alltså låter t.ex. Marocko (Västsahara) eller Kina (Tibet) komma så mycket lindrigare undan än Israel (Palestina). Feghet, tror jag, snarare än antisemitism - att muslimer eller kineser slår tillbaka mot Sverige eller kyrkorna på olika sätt känns förmodligen betydligt troligare än att judar ska göra det.

Låt oss tänka oss att Israel hade fått arrangera OS. Vi kan knappast föreställa oss mängden av protester, palestinademonstrationer, kyrkliga aktiviteter m.m. m.m. Vad sker idag när vi får höra hur Kina även eller rent av särskilt nu under OS - då man lovat respektera de olympiska idealen - belägger kristna med munkavle på ett fullkomligt skrämmande sätt? Inte mycket, skulle jag tro. Jag har då inte märkt av några mer omfattande bojkotter och demonstrationer, och i varje fall inte från kyrkligt håll. Typiskt.

Som medlem i Amnestys grupp 212 här i Bollnäs deltog jag i ett lokalt arrangemang på OS-invigningsdagen. Vi delade ut Peking-kartor med lite annan turistinformation än den vanliga. Får du chansen på din ort, så ta emot en sådan liten Peking-karta. Läs och begrunda vad som sker. Låt det bli ett böneämne och blanda inte ihop den kinesiska regimen med det kinesiska folket. Som man brukar säga: Gud måste älska kineserna högt eftersom han gjort så många!

Leva i världen, omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet,
blott i det öppna ligger din möjlighet.

Inga kommentarer: