fredag 15 augusti 2008

Får man inte begära att den som vill bli församlingsmedlem tror på Jesus?

Påskvänner!

Ni vet väl om att en kristen församling/förening inte får kräva att dess medlemmar - OBS medlemmar, inte besökare eller så - faktiskt tror på Jesus? Om församlingen/föreningen ska kunna få några som helst kommunala bidrag. Så är det i Östhammar i varje fall. Och vi som åkte genom Östhammar för en vecka sen och tyckte stan var fin...

Jag trodde först att alla missionsförsamlingar och EFS-föreningar i kommunen (det finns väl sådana där?) då skulle kunna säga ajöss till bidrag på stört. (Och fler kommuner kanske resonerar likadant?) Missionsförsamlingarna grundades ju just som troendeförsamlingar, där endast de som av hjärtat bekände att "Jesus är Herre" kunde bli med. Och jag trodde att

Men de/vi kanske inte längre har några som helst troskrav för medlemskap längre? Det ligger ju i tiden, men inte visste jag att det var för att kunna få kommunala bidrag. (T.ex. socialdemokraterna är ju inte socialister ens på ledande nivåer längre).

Svenska kyrkan-församlingar nöjer sej ju med att man är döpt, och kräver inte att man är kristen. Kristen = att man BÅDE genom dopet upptagits i Jesu Kristi församling OCH med församlingen bekänner honom som Frälsare och Saliggörare (se 1878 års katekesutveckling).

Det där med kommunala bidrag till kyrkor har jag alltid känt olust inför. (Bortsett från bidrag till handikappramper o dyl). Hoppas att vi inom EFS inte är beroende av dem på något sätt.

Gud, jag dej ber: Välsigna nu min gåva!
Droppar i vattnet blir en ocean.
Så kan allt fler få tacka dej och lova,
möta din kärlek, vara dina barn.

Inga kommentarer: