torsdag 14 augusti 2008

Värre än en hedning

Påskvänner!

Det finns ingen anledning att förhäva sej. Både äktenskapsproblem i släkten och egna erfarenheter ger vid handen att "there, but for the grace of God (and my wife), goes Andreas Holmberg."

Men aposteln Paulus skriver att den som inte drar försorg om sin egen familj är "värre än en hedning". Och det kanske inte är en så god idé att vara borta från fru och tre barn (minderåriga får man förmoda) i fyra sommarmånader - ens för att stå i spetsen för en väckelse? (Vi kan gärna be för familjen i fråga, och även för församlingen som kallat och överutnyttjat förkunnaren i fråga. Och för alla de tiotusentals människor som har lyssnat till honom).

För både väckelseledare och oss mera vardagliga syndare rekommenderas norrbottniskan, förra 1:e vice ordföranden i kd och en av den östlaestadianska väckelsens andliga ledare Maj-Lis Palos alldeles ovanligt utmärkta bok Äktenskapet (Kyrkliga Förbundets Bokförlag, scrolla ner en bit på hemsidan så ser du den). Den är ett ord i rätt tid. Rakt in i vår tid. Maj-Lis gick hem till Herren förra året, men "genom tron talar hon ännu fast hon är död". Både med sina ord och med sitt liv. Det är fint att gifta sej - apropå gårdagens bloggpost - men ännu finare att hålla ihop så väl som hon och Birger.

Kom ihåg: Jesus älskar alla. Inte bara väckelseledare utan även hedningar. Och dem som är värre än så. Men vi behöver å andra sidan inte ställa till det gräsligt för oss för att få ta emot hans kärlek och syndernas förlåtelse. Och vi får ö.h.t. inte medvetet synda på nåden. Då har vi den inte. Våra medmänniskor - särskilt ev. livskamrater - ska inte behöva utsättas för vad som helst.

Här levs ej blott i rosengård...

Inga kommentarer: