tisdag 12 augusti 2008

Gärna ännu mer evangelium från SEA-generalen - också på hans blogg

Påskvänner!

Jag kan intyga att Stefan Gustavsson verkligen kan förkunna evangelium i sina helgbetraktelser i Dagen. Se t.ex. Vägen till frihet, Omskakande, Stolthet, Beroende, Bildspråk och PR-trick. Går man efter dem är han verkligen väl kvalificerad att bli missionföreståndare för EFS, som vissa nu föreslår. Här delas ordet ut på ett sunt sätt, där både lag och evangelium får komma med.

Men går man efter vad Stefan skriver i sina bloggtexter på CredoAkademin så blir bilden delvis en annan. Här är ofta klamydiaepidemier och andra epidemier i fokus (fast texten om skilsmässa var faktiskt skriven av en annan bloggare), och det blir ganska glest mellan evangeliserande Jesus-texter. Alltför glest, tycker jag, trots en utmärkt sommartext om Jesus läskunnighet. (Vad håller teol. heddr. Jonas Gardell på med egentligen?).

Jag är som nog märkts redo att försvara en sund lagförkunnelse också i vår tid. Det vare mej fjärran att racka ner på något som så tydligt behövs, inte minst på det sexualmoraliska området. Det behövs väktarrop och varningsrop. Men jag tycker nog att en generalsekreterare för något som heter Svenska EVANGELISKA Alliansen ändå måste fokusera betydligt mer på Evangeliet om Frälsaren (det har jag också skrivit till Stefan om).

Vad jag vet har varken CredoAkademin eller Svenska Evangeliska Alliansen (där Stefan är generalsekreterare) någon annan målsättning än EFS - nämligen att sprida evangeliet om Jesus. Låt oss då göra det! Förbanna ondskans mörker om du måste (och det måste man ibland, inte minst nu under Peking-OS), men glöm inte att tända ljus! Läs gärna bloggtexten från Stefans utmärkta tal under Jesusmanifestationen! Mer sånt - inte minst på bloggen, Stefan!

Ljuset lyser i mörkret
och mörkret har inte övervunnit det.

Inga kommentarer: