fredag 15 augusti 2008

Smart att "runda" kyrkoavgiften?

Påskvänner!

Inte nog med att utträdena ur Svenska kyrkan ligger på omkring 50 000 människor om året, varav 60% är män och 40% kvinnor. (Hur länge kan det fortsätta? Och hur många av dem som går ut är EFS-are?). Ibland tänker jag visserligen om Svenska kyrkan som om Lappland, att om folkminskningen fortskrider är det kanske "kolonisatörerna" som drar och "urbefolkningen" som får mera utrymme, och att utvecklingen därför kanske inte är så helt och hållet negativ, men i båda fallen minskar onekligen de ekonomiska förutsättningarna för god service åt alla.

Nu har en f.d. kyrkoherde (nära oss när vi flyttade hit till Hälsingland men nu verksam i södra Sverige), som i fjol fick en miljon i avgångsvederlag från norra Öland, visat hur man kan runda kyrkoavgiften genom att gå ut ur svenska kyrkan i slutet av oktober och gå in igen i början av november.

Detta tycks ännu inte ha satts i system, men nog föregick f. kyrkoherden med dåligt exempel. Även om man som personen ifråga förklarar det som en markering mot dålig behandling på arbetsplatsen. Onekligen är valet av tidpunkt för utträdet skäligen misstänkt. Det är bra att Ann Heberlein m.fl. tänker över sitt ev. utträde ordentligt och inte går på impuls eller snålhet.

När lögn och våld förmeras,
var är då jordens salt?
Vem hjälper och vem helar
vid världens sönderfall?
Låt kyrkan bli som fordom:
ett hjärta och en själ,
en fristad mitt i oron,
för sanningen ett värn.

Inga kommentarer: