söndag 10 augusti 2008

Pilgrimer nådde målet

Påskvänner!

Jodå, pilgrimerna nådde målet i Segersta, inte alltför utpumpade och förhållandevis väl förplägade i Bäckänge missionshus på halva vägen. Den avslutande korta pilgrimsmässan var säkert fin, men jag och barnen hade ett eget möte utanför kyrkan eftersom 4-åringen fick frispel och tjöt och skrek och skränade ohejdbart redan någon minut efter klockringningen. Och 2-åringen hakade på. (Annars brukar det funka bra att sitta längst fram istället för längst bak - barnen ser mer där framme och känner sej mer delaktiga. Någon absolut tystnad kan man heller inte begära, men nu gick det alldeles på tok ;o). Sånt händer. Särskilt mot kvällen.

Någon information om Svegs Märta hinner jag inte med nu heller, men jag återkommer vid tillfälle. Hon tillhör verkligen den svenska väckelsehistorien och förtjänar att lyftas fram mer, inte bara lokalt här i Hälsingland och Härjedalen. ("Tänk på era lärare som har talat Guds ord till er; se hur de slutade sin levnad och efterfölj deras tro", som Hebréerbrevets författare skriver).

Vill slutligen rekommendera John Bunyans bok Kristens resa ("Pilgrims progress"), gärna i Carl Henrik och Ulla Rehnströms översättning från 2006 (Artos förlag). Vi är på väg!

Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Inga kommentarer: