onsdag 13 augusti 2008

Bra att folk gifter sej - även om det inte är kyrklig vigsel

Påskvänner!

Det är med det sjunkande antalet kyrkvigslar som med korsförbudet i Nyköping - det är på ett sätt tråkigt, men på ett annat sätt en positiv markering av kyrkans och korsets betydelse. Människor tror trots allt inte - som vissa kyrkopolitiker verkar tro - att kyrkan är en neutral arena som kan användas och formas till ungefär vad som helst. Eller att korset är en religiös symbol vilken som helst (trots att det förvisso förekommer i fler kulturer och religioner än den västerländska och kristna).

Det är för mej viktigt att markera att jag hellre ser en ökning av antalet som gifter sej, även om de flesta gifter sej borgerligt, än jag ser en minskning av antalet som gifter sej, om än med aldrig så stor bibehållen kyrklig dominans. Man kan ju nämligen inte ta för givet att s.k. "kyrkbröllop" är uttryck för tro på Herren och hans välsignelse, även om det kanske blir mera så i framtiden.

Och när präster i Svenska kyrkan - även EFS-pastorer - hävdar att sambopar redan är gifta teologiskt sett eller "inför Gud", så är det väl inte att undra på om även kristna ungdomar numera tror att Gud inte är särskilt intresserad av deras offentliga löften eller av att de förklarar varandra för man och hustru (och inte för avelstjur eller sommarhångel eller "nån man bor ihop med", s.k. sam-bo). Det vore ju verkligen ironiskt om äktenskapet i framtiden skulle värnas mer av homosexuella eller ateister och agnostiker än av heterosexuella kristna. (Ungefär som präster ibland framstått som yrkesgruppen med högst andel skilsmässor).

Sen finns det en lite lustig dubbeltydighet i Dagens artikel "Kyrkan ratas när fler gifter sej." Där står att "allt färre av de som gifter sig gör det i kyrkan." Men det tycks vara så att även allt färre av dem som gifter sej i kyrkan (i bemärkelsen samfundet) gifter sej i kyrkan (i bemärkelsen kyrkorummet). Många tar med sej prästen till trädgården eller bryggan, och det är ju en sak för sej. Fast den konkreta uppgift som ligger till grund för artikeln och rubriken verkar vara följande: "Bara 46,2 procent av alla vigslar skedde i Svenska kyrkans regi förra året, jämfört med 79,3 procent 1970." Och om alla som ratar Svenska kyrkan verkligen ratar "kyrkan" kan man ju diskutera - det är ju många som gifter sej frikyrkligt också, vilket väl en tidning som Dagen borde vara medveten om?

Du som är vår frälsning,
tack för ständig rening,
tack att vi får leva
ledda av din lag.
Ge vår livsgemenskap
ljus och tröst och mening,
mod att bära bördor,
kraft för varje dag.

Inga kommentarer: