onsdag 19 november 2008

Snuskig inblandning i kyrkans angelägenheter

Påskvänner!

Vad har följande partier/nomineringsgrupper i kyrkovalet 2009 att göra?
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (71 mandat), Moderata Samlingspartiet (45 mandat), Centerpartiet (41 mandat), Kristdemokrater i Svenska kyrkan (17 mandat), Folkpartister i Svenska kyrkan (15 mandat), Miljöpartister i Svenska kyrkan (4 mandat), Vänstern i Svenska kyrkan (3 mandat). Känns de igen? Ser vi inte hur den lagstiftande makten i riket har total kontroll också över kyrkan? Ja, även Sverigedemokraterna/Fädernas kyrka (4 mandat) är tydligen med.

Jag peststämplar härmed alla kandidater som ställer upp i kyrkovalet under ovannämnda beteckningar. De står nämligen i praktiken för bevarat statskyrkosystem, vad de än säger. Rösta inte på dem, hur bra de än är! Förklara för dem att ni inte tänker rösta på dem så länge de står på politiska partiers listor; se till att de redan NU, i god tid före valet, hoppar av sina partiers kyrkovalslistor och antingen går med i en helt fristående nomineringsgrupp (Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan, Öppen kyrka, Frimodig kyrka, Gabriel o.s.v.) ELLER tillsammans med likasinnade från skilda politiska partier bildar en egen, från rikspartipolitiken fullt fristående grupp (och dit räknar jag alltså inte fjantvarianter som "Folkpartister i Svenska kyrkan"). Jag räknar särskilt med att många moderater efter Reinfeldts kyrkofurstliga utspel inser vad klockan är slagen och går till val under annan beteckning.

Skilj kyrkan från staten - och gör det nu! Bidra genom att rösta eller själv ställa upp på en partipolitiskt obunden lista!

Tiden är mogen just nu,
förändringens tid.
Jag är ej ensam, du går här bredvid,
så kom, var med!

12 kommentarer:

Simon Wämmerfors sa...

Amen, amen, aaamen (den med grundton, nia, stor sjua och grundton igen).

Anonym sa...

Visst måste partipolitiken rensas ut om Svenska kyrkan ska ha en chans att överleva som kristet samfund.

Observera dock att bland dem du räknar upp står Kristdemokraterna på din sida, och vill avskaffa sitt eget existensberättigande i Svenska kyrkan.

Andreas H sa...

...liksom folkpartiet liberalerna. Men varför har man då inte redan gjort det, alltså avskaffat sej själv helt som nomineringsgrupp, utan (liksom fp) skapat den löjeväckande varianten "kristdemokrater i Svenska kyrkan" ("folkpartister i Svenska kyrkan"). Det är visserligen ärligare än att som sverigedemokraterna kalla sej "Fädernas kyrka" men behålla partianknytningen (de vill ju dessutom behålla/återinföra statskyrkosystemet), men likafullt är det grymt inkonsekvent. Var det så svårt att hitta en annan nomineringsgrupp att engagera sej i eller att skapa en ny som inte anknyter till partipolitiken i regering och riksdag.

Nej, både kristdemokrater i Svenska kyrkan och folkpartister i Svenska kyrkan omfattas av min uppmaning: upplös er nomineringsgrupp eller omfattas av peststämpeln! Vill ni avskaffa ert existensberättigande i Svenska kyrkan (som politiskt parti-anknutna alltså) så kan ni göra det nu, på en gång! Men kom gärna tillbaka i en friare roll!

(Det är väl också märkvärdigt och onödigt begränsande att uttryckligt RIKTA SEJ endast till "kristdemokrater" resp. "folkpartister" i Svenska kyrkan? Det borde väl gå att engagera fler i ett mer rent kyrkligt, icke partipolitiskt stämplat, program? Eller vädjar man genom sitt namn till partilojaliteten och räknar med att den väger tyngre än engagemanget för kyrkan och idéerna?)

Anonym sa...

Andreas H:s tycks vara ovetande om eller glömt bort att Svenska kyrkans valsystem inte ändras av sig självt. Att uppmana kandidater att avstå från att ställa upp i kyrkovalet är kontraproduktivt. Nej, avskaffandet av nuvarande valsystem kan endast göras av kyrkomötet, inte genom att avstå från att ställa upp i kyrkovalet. Ge därför allt stöd till och rösta på de nomineringsgrupper som vill övergå till renodlade personval.

Det måste med andra ord bli ett starkt stöd för personvalstanken i kyrkomötet. Framför allt måste s, c och i viss mån även m påverkas i rätt riktning.
Kurt Hedman

Leif Ekstedt sa...

Det vore enklare med indirekta val till stift och kyrkomöte.-
Själv röstade jag enbart i församlings och samfällighetsvalet.

Svenska Kyrkan är väl den enda kyrkan i vårt land som går till val med politiska partiflaggor?

Gud har inte plockat fram vetorätten ännu.

Anonym sa...

Bortmed all politisering! Gud klarar sig utan dessa B-politiker!
Slopa territorialtänkandet! Släpp Kyrkan FRI!

Anonym sa...

Själv har jag funderat på att kandidera under beteckningen (betäckningen?) Stolta Mödrar I Svenska Kyrkan - SMISK!

Andreas H sa...

Kurt Hedman (tack för kommentaren!), jag uppmanar absolut ingen kristen att avstå från att ställa upp i kyrkovalet! Ateister/agnostiker borde däremot djupt och innerligt skämmas att göra det, ungefär som alla socialliberaler som kuppat in sej (eller hur det nu har gått till) i det reformistiskt socialistiska partiet SAP.

Jag uppmanar verkligen kristna människor att ställa upp i kyrkovalet. Men varför i hela fridens dagar då ställa upp som "centerpartist", "folkpartist" (jo FISK betyder folkpartister o.s.v.) eller "socialdemokrat"? Det är ju en motsvarighet till hur det skulle se ut i riksdagen med "muslimska partiet", "buddhister i Sverige", "hindupartiet" eller, ja, "Kristen demokratisk samling". Visst, man kan tänka sej det, men vem av oss skulle applådera en sådan konfessionalisering av riksdagen? Och i riksdagen SKA ju ändå alla grupper och åsikter vara representerade, medan man kan verkligen kan fråga sej om de ska vara det i ett evangeliskt-lutherskt trossamfund.

Nej, ställ gärna upp i en befintlig eller ny nomineringsgrupp. Registeringen av nomineringsgrupper är (eller borde vara) i full gång just nu. Huruvida vi ska ha renodlade personval i framtiden är en annan fråga - det är inte helt självklart för mej, men den nomineringsgrupp/person som vill får gärna driva den!

Om de politiska partiernas varumärken avvecklas totalt inför nästa kyrkoval, skulle Frimodig kyrka inte behöva vara så orolig som den verkar vara över att fler nomineringsgrupper är på G. (Det skulle finnas plats för åtminstone 7-8 till!). Tyvärr lär ju socialdemokraterna aldrig vilja sumpa chansen att styra kyrkan, men på den borgerliga sidan är det hög tid att ge upp; särskilt troende moderater borde verkligen inse vad klockan är slagen det efter Reinfeldts berömda utspel nyligen.

Fredrik Fernbom sa...

Vad blir följden av den typen av bojkott? Platserna på listorna kommer att fyllas av andra, som är ännu mindre benägna att rösta för en förändring av valsystemet. De flesta som röstar på de nomineringsgrupper som är kopplade till politiska partier kommer förmodligen att göra det ändå. Goda namn på alla listor är den modell jag förespråkar.

Andreas H sa...

Nja, en förändring av valsystemet tror jag skulle komma mycket snabbare om fler - både troende och allmänt liberalt tänkande - bestämmer sej för att (likt en amerikan som fick ett utbrott i Porsökyrkans lilla sal på 90-talet) konsekvent och med verklig emfas, i gärning och ord, stämpla ut partipolitikens dominans i Svenska kyrkan som den skandal den internationellt sett verkligen är.

Varje person - hur "bra" den än är - som ställer upp som kyrkligt förtroendevald under de politiska partiernas flagg, bidrar till att konservera och konsolidera ett sjukt system, ett de facto-statskyrkosystem. Man kan vända på ditt inte helt orealistiska (tyvärr) resonemang, Fredrik: Följden av att - trots starka invändningar mot systemet - fortsätta låta sej väljas in som "moderat" eller "folkpartist i svenska kyrkan" etc. är att man fortsätter legitimera även de värsta "statskyrkopartiernas", typ socialdemokraternas och sverigedemokraternas, närvaro i kyrkomötet (utan alla jämförelser i övrigt).

Om däremot alla borgerliga partier la ner som "kyrkovalspartier" - inte bara bytte namn som sd - skulle (s), (v) och (sd) stämplas ut mycket tydligare. Vi skulle då visserligen kanske få se lite (o-)lustiga nomineringsgrupper som "Rättvisa Miljökyrkopartiet" eller "Sekulära medlemspartiet" istället. Och kyrkan skulle ändå realiter förbli statskyrka så länge en majoritet av svenskarna (troende eller inte) står kvar som medlemmar och tillåts bestämma vad kyrkan ska tycka i en massa frågor. Jag inbillar mej inte alls att nya nomineringsgrupper i sej skulle innebära en reformation av kyrkan.

Men jag tycker ändå att det är hög tid att markera starkare mot partipolitiseringen. Det känns som hyckleri att utan nödtvång jobba på ett sätt man säger sej vilja avskaffa (det GÅR ju utmärkt väl att ställa upp på andra listor än det politiska partis man annars är aktiv i). Man kanske vinner några röster från slentrianpartitrogna på att stå kvar under beteckningen (m), (c), (fp) o.s.v., men det får man väl riskera för principens skull?

Jag tror personligen att vi har en historisk chans att inför en mycket spännande och på många sätt avgörande mandatperiod definitivt "stämpla ut" riksdagspartiernas inblandning i kyrkans affärer. Jag tror ärligt talat inte att vi har så mycket att förlora på den markeringen, och vi skulle kunna få många både kristliga och sekulära opinionsbildare med oss. (Äktenskapsdebatten har nog öppnat ögonen på många som levt i illusionen att statskyrkan var avskaffad).

Bengt sa...

Jag tror att om vi "sparkar ut" de politiska partierna kommer vi att få ännu färre som deltar i kyrkovalet. När man alltid röstat på sossarna, och plötsligt finns det inga sossar att rösta på, då låter man bli. Tappar intresset för kyrkan. Eventuellt går man ur kyrkan (innan man hinner dö ur den) av rent ointresse. Kyrkan kommer att tappa ännu fler medlemmar i rask takt och tappa medlemsavgifter. SvK kommer inte längre att kunna parasitera på de ointresserade.
Är det bra eller dåligt?

Andreas H sa...

Jag tror ärligt talat inte att Svenska kyrkan slutar vara statskyrka förrän en majoritet av dess medlemmar lämnar den (eller vänder om och bekänner Jesus som sin Frälsare, vilket vore ännu bättre).

Men det är inget som säger att vi ska "sparka ut" de politiska partierna ur kyrkovalet; vi bör helt enkelt låta bli att gynna dem och de kandidater som envisas med att ställa upp under sådan beteckning.

Den som absolut vill rösta på (s) eller "agnostiska partiet panteist-humanisterna" kan väl föralldel få göra det - även om det känns lite bakvänt, minst sagt, med såna grupper i en kristen kyrkas beslutande organ.