onsdag 19 november 2008

Dansk läsövning mellan Allhelgona och Domssöndag

EN MONOLOG

...Deri har jo dog aabenbart Studenstrup Ret, at Raad- og Domhuset er en höist anseelig Bygning, og for den Slik, som disse "brave Maend" ville afhaende den for, det brillanteste Kjöbmandskab vel muligt; det maa baade hans Farbroder i Thy, Alle i Salling, alle kloge Maend her og der indrömme.

Det der undgaaer Studenstrup er, om disse brave Maend staae i det Forhold til Raad- og Dom-huset, at de kunne afhaende det. Thi hvis ikke, saa er, om det saa kun var 4 Mk. 8 Sk., meget for dyrt - for Raad- og Dom-huset. Ogsaa Prisbillighed er ikke ubetinget at prise, har sin Graendse; naar man ikke faaer det, man for den uhörte billige Pris kjöber: saa er Prisen ikke billig, men meget dyr.

Saaledes med Christendommen. At en evig Salighed er et uvurderligt Gode, noget langt Betydeligere end Raad- og Dom-huset; at den kjöbt for den Slik, for hvilken Praesterne afhaende den, maa betragtes som et langt, langt, langt brillantere Kjöbmandskab end Studenstrups af Raad- og Dom-huset, indrömmer jeg villigt.

Den eneste Betaenkelighed, jeg har, er, om Praesterne staae i det Forhold til Evighedens Salighed, at de kan afhaende den. Thi hvis ikke, saa er, om det saa blot var 4 Mk. 8 Sk., en enorm Pris.

Det nye Testamente bestemmer Saligheds Vilkaaret. Sammenlignet med det nye Testamentes Pris - det er sandt, der fattes mig Udtryk for at betegne, i hvilken Grad sammenlignet hermed Praestens Pris er billig, er Röverkjöb. Men, som sagt, staaer Praesten i det Fordhold til Evighedens Salighed, at han kan afhaende Den, Du kjöbe den hos ham?

Thi staaer Praesten ikke i det Forhold til Evighedens Salighed, at han kan afhende den, hvad han jo ikke gjör, da han ikke er vor Herre; og er Praestens Christendom, den officielle Christendom ikke det nye Testamentes Christendom, ikke lignende den mere end Firkanten Cirkelen: hvad hjaelper mig saa al hans Prisbillighed? I Henseende til at vinde en evig Salighed kommer jeg, ved at kjöbe hos ham, ikke det mindste nermere, saa jeg altsaa ved at kjöbe hos ham i det Höieste naaer, at öve, om man saa vil, en Slags god Gjerning, at bidrage ogsaa min Skjaerv til, at 1000 studerede Maend kunne leve med Familie.

Den 6te Mai.
S. Kierkegaard.

(Faedrelandet Torsdag d. 10 Mai 1855. Nr 107).

Inga kommentarer: