torsdag 6 november 2008

Glädjen i behåll

Påskvänner!

En vers av Tage Danielsson faller mej i minnet:

Se här din svåra roll:
att inse världens lidande
med glädjen i behåll.

Den utmaningen är stor och viktig för oss människor, för oss alla. Att varken blunda för lidandet eller för glädjen. Som kristen känns utmaningen ibland extra stor - när förutom kroppsligt och själsligt lidande även parametrar som andlig svält och evig död kommer in i bilden. Eller kyrkliga svek. Och egna.

Men så är också glädjeämnet i kristen tro något alldeles extra! Vivit! Han lever!

Se här din svåra roll:
att se hur kuvad kyrkan är
med glädjen i behåll.

Gläd er i Herren alltid!
Åter vill jag säga:

Gläd er!

Inga kommentarer: