tisdag 11 november 2008

Kyrkovalet 2009, Frimodig kyrka och andra nomineringsgrupper

Påskvänner!

Det är ju egentligen inte äktenskapsfrågan som tränger sej på starkast just nu - utan kyrka/stat-frågan. Har det inte blivit uppenbart för alla att Svenska kyrkan är lika statligt styrd nu som någonsin? Så länge de flesta svenskar är medlemmar och så länge de vanliga politiska partierna, kända från riksdag och regering, har bred majoritet i kyrkomötet (där biskoparna inte ens får rösta)?

I helgen kommer nomineringsgruppen Frimodig Kyrka att ha stormöte i Stockholm ("Stockholmsmötet 15-16 november"). EFS:s missionsföreståndare Anders Sjöberg är med, men även prästen och professorn Eva Hamberg, Dagenchefredaktören Elisabeth Sandlund, journalisten Siewert Öholm, prosten Henrik Perret från Finland (jättenära att bli Borgåbiskop för några år sen) och många andra intressanta namn. (Min svåger Per Wallin t.ex. som ska tala om hur vi når ungdomar). Anders Sjöberg har ju ofta anklagats för att "röra sej i fel kretsar" enligt ordspråket säg mej vem du umgås med och jag ska säga vem du är. Men jag gillar Frimodig Kyrka (i huvudsak) och vet att flera EFS:are, t.ex. Erik Johansson i Örebro, är aktiva där.

I helgen har jag dock samlat några namnteckningar till Erikas EFS-gruppslista. Jag kopierar än en gång in det hon skrev på sin blogg i våras:

Jag har tänkt på en sak. Varför är inte EFS - som är så bra - en nomineringsgrupp i kyrkovalet?
300 namnteckningar är allt som behövs för att registrera en nomineringsgrupp till kyrkovalet. Därför föreslår jag att du skickar in din namnteckning med förtydligande och personnummer, och skriv att du är stödperson för EFS.
Tänkte nämligen att det vore väl naturligt att EFS går att rösta in i kyrkomötet, eftersom vi vill vara en aktiv grupp inom Svenska kyrkan.
Programmet är redan klart: EFS vill- uppmuntra och stödja personlig kristen tro- inspirera till andligt samtal och bibelbruk- skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt- betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag- erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta.
Tillräckligt bra för att gå till val på, eller hur? Organisation och lokala grupper som kan göra egna listor finns redan. Det är bara att "tuta och köra".
Fast så var det ju detta med namnet. EFS måste registreras, och jag behöver alltså ha stöd av 300 personer. Får jag inte det lär jag väl hitta något annat att rösta på. För övrigt är kyrkovalet den 20 september 2009. Lätt att komma ihåg - 20-09-2009

Ta ett A4-papper och skriv:
Jag stöder EFS registrering som nomineringsgrupp i kyrkovalet.
Namnteckning, namnförtydligande och personnummer.
Namnteckning, namnförtydligande och personnummer.
o.s.v.
Skicka till: Budbäraren, 751 7o, UPPSALA

Det innebär alltså inte att vi som skriver på själva ställer upp i kyrkovalet eller ens föredrar EFS som nomineringsgrupp - det innebär bara att vi vill ge möjlighet för EFS-are på de orter där föreningen så vill att ställa upp i kyrkofullmäktige (och/eller på stifts- och riksnivå) under EFS-beteckning. Jag vet själv att åsikterna inom EFS spretar rätt mycket - men det gör de faktiskt inom Posk, Socialdemokraterna och Frimodig kyrka oxå. Och, som Erika skriver, "partiprogrammet" är ju rätt bra! Dessutom: ALLA nomineringsgrupper som inte är knutna till de allmänpolitiska partierna är en välsignelse. Fler såna tack! Skilj kyrkan från staten - NU! Innan Helle Klein blir ärkebiskop! (Det borde förstås ha skett innan K-G Hammar och Anders Wejryd blev ärkebiskopar, men bättre sent än aldrig).

Gåvorna är många,
Anden är en,
finns i Jesus Kristus.
Gåvorna är många,
Anden är en,
vi är ett i honom.

8 kommentarer:

Jan-Anders Ekelund sa...

Hej Andreas!

Roligt att du gillar Frimodig kyrka! Jag tror det är viktigt att alla som vill bygga på biblisk grund samlas i samma partipolitiskt obundna nomineringsgrupp inför nästa val. Det blir ett ödesval kring vilken äktenskapssyn Svenska kyrkan skall ha. Vi har inte råd att splittra upp oss i olika grupper. Kom med i Frimodig kyrka - det verkliga alternativet. Många EFS:are är redan med. EFS kallelse som missionsrörelse kan inte vara att ställa upp i kyrkovalet.

Allt gott
Jan-Anders Ekelund ordf i Frimodig kyrka

Andreas H sa...

Hej Jan-Anders! Roligt att du tar dej tid att kommentera! Själv tror jag det är viktigt att alla kristna - och alla som ogillar statskyrkoidén - röstar på partipolitiskt obundna nomineringsgrupper i kyrkovalet 2009. (Dit räknar jag varken FISK - folkpartister i Svenska kyrkan - eller Fädernas kyrka - sverigedemokraternas kyrkovalsorganisation). Det är bara så vi realiter kan avskaffa statskyrkosystemet.

Sen har jag som du märkt stora sympatier för Frimodig kyrka - även om det är mycket oklart vad ni vill på sikt (kämpar ni t.ex. för att kvinnor för all framtid kommer att kunna prästvigas i Svenska kyrkan?).

Det hindrar inte att jag tycker bra om initiativet att de EFS-are som vill ska kunna ställa upp just som EFS:are i kyrkovalet 2009. Jag ser inte alls någon motsättning mellan detta och kallelsen att vara en missionsrörelse. Sen kan väl även jag tycka att det är klokt att samla sej på riksplanet, till kyrkomötet alltså. Men lokalt tror jag att EFS som nomineringsgrupp kan öka intresset för kyrkovalet och minska den förödande inblandningen från de politiska partierna.

Stockholmsgruppen sa...

Hej igen!

I styrelsens förslag till valplattform står det följande:

Försoning i ämbetsfrågan
Svenska kyrkan är djupt splittrad av ämbetsfrågan som många, både inom och utom kyrkan, upplever som en av de mest tjatiga och förödande debatterna i den svenska kristenhetens historia. Vill man få slut på bråket kan man inte fortsätta att höja ton­läget. Kyrkans strävan måste vara att nå försoning även här. FRIMODIG KYRKA menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. FRIMODIG KYRKA vill att kyrkan aktivt och intensivt skall arbeta för försoning i ämbetsfrågan och att personer med olika hållning i sakfrågan skall behandlas lika vid t.ex. tjänstetillsättningar.

Man värnar inte alla inblandade ifall man har för avsikt att rösta bort vissa inblandade. Minoriteten i ämbetsfrågan har själv upplevt detta på kyrkomötet, man utsätter inte andra för samma behandling.

Flera kvinnliga präster är medlemmar i Frimodig kyrka, självklart vill dom inte vara det ifall de riskerar att röstas bort.

Gyllene regeln gäller även här.

Mitt erbjudande kvarstår Andreas, kom med i Frimodig kyrka. Riskera ingen splittring i EFS genom att gör det till en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan.

/Jan-Anders

Andreas H sa...

Nä precis, flera prästvigda kvinnor är medlemmar i Frimodig kyrka och uppfattar er som en garanti för att även "bibeltroende" kristna numera kämpar för kvinnors rätt till prästämbetet. Medan Dag Sandahl med flera långsiktigt (genom djupa teologiska samtal tror han ju att det ska gå) inte bara vill ha väjningsrätt utan även vill att en som han uppfattar mer biblisk ämbetssyn ska slå igenom på bred front (och där ingår inte prästvigning av kvinnor).

Det är den omvända salamitaktiken som gäller nu, och den är inte mer sympatisk för att det är de konservativa som prövar den (accepteras, likställas, dominera, ensamråda).

Därför behövs det ABSOLUT fler goda alternativ i kyrkomöte och -fullmäktige. På sikt ser jag fram emot att kyrkomötet bara består av fria nomineringsgrupper som heter t.ex. Posk och Frimodig kyrka, men gärna också t.ex. EFS, Kyrklig Förnyelse, Kyrkliga Förbundet och Laestadianska Fridsförbundet. Där man i vissa frågor samarbetar väl på de gemensamma basvärderingarnas grund och i andra frågor har avvikande mening. (Precis som i andra beslutande församlingar).

Jag inbillar mej inte alls att EFS är så enhetligt eller på alla håll måste vara bästa alternativet att rösta på ens för en EFS-are. Men jag stöder definitivt idén att ge möjlighet åt människor att ställa upp i kyrkovalet (framför allt lokalt) som just EFS-are.

Som sagt: just nu, och på riksplanet, tror jag ändå att Frimodig kyrka är bästa alternativet för mej att rösta på. Dag Sandahl, Mirjam Berglund m.fl. är friska fläktar, men det är ju inte givet att alla "bibeltroende" helst företräds av just dem.

Andreas H sa...

Det där med risk för splittring inom EFS tror jag är en klok synpunkt, värd att tänka över. D.v.s. alla kommer inte att vara glada över att EFS blir en nomineringsgrupp och alla blir inte lika förtjusta över dem som väljs in.

Men jag ser det så här: jag tror inte att splittringen i EFS blir större av det här, utan det blir bara mer uppenbart hur olika vi redan tänker i vissa frågor. Inom nomineringsgruppen får EFS-are av olika slag öva sej att samtala, förhandla och hitta en gemensam nämnare i olika kyrkopolitiska frågor, och det tror jag bara är bra för oss i EFS.

Andreas H sa...

En kommentar till: förutsatt att spärrarna till kyrkans fullmäktigeförsamlingar behålls så låga som de är idag, så tror jag att både nomineringsgruppen Frimodig kyrka OCH nomineringsgruppen EFS (=Evangelium För Skapelsen?) har en god chans att komma in i beslutande församlingar. I många frågor skulle de förstärka varann, och ifall uppfattningarna divergerar på en del punkter är det väl bara bra att det fanns något för väljarna att välja på?

Daniel sa...

hejsan Andreas!
Jag tycker att precis som Jan-Anders Ekelund att det vore dumt att dela upp sig i olika läger. Om alla som har samma åsikter enar sig i en nomineringsgrupp så blir genomslagskraften större. Angående det som du säger med mångfald bland partipoltiskt obundna grupper så tror jag det spelar mindre roll eftersom jag hoppas och tror att hela det vansinniga systemet med ett direktval till kyrkomötet kommer att avskaffas när det partipolitiska partierna dragit sig ur. Det skulle kunna ersättas med någon liknande ordning som övriga kyrkor i Sverige har eller liknande som det var tidigare.

Andreas H sa...

Just det Daniel - hej förresten! - "om alla som har samma åsikter enar sig i en nomineringsgrupp så blir genomslagskraften större". Men har vi det (samma åsikter alltså)? Jag är tveksam - jag har personligen gärna fler alternativ än POSK och Frimodig kyrka (övriga grupper, de politiska partierna alltså, är fullständigt uteslutna). Jag kommer nog att rösta på Frimodig kyrka i valet till kyrkomötet, men jag tycker det är URPOSITIVT att EFS-are lokalt kan ställa upp just som EFS-are. Och jag skulle i o f s mer än gärna se typ EFS:s styrelse inröstad i kyrkomötet (ni ställer väl upp?). Jag anser då att valsedeln till kyrkomötet bör fastställas antingen av EFS:s årskonferens eller av den valda styrelsen. Nu spånar jag bara - fler förslag och argument (för och emot) är mycket välkomna.

Vad jag är HELT säker på är att vi bör bojkotta alla som ställer upp under beteckningar som (m), (c), (kd), (s), (mp), (v), (FISK) och (Fädernas Kyrka). Det spelar ingen roll hur bra de är. Vi måste få dem att hoppa av från de politiska partiernas listor NU i god tid före kyrkovalet - och ansluta sej till Frimodig kyrka, POSK eller EFS-listan. Eller bilda nya partier, dock INTE enligt det gräsliga mönstret "folkpartister i svenska kyrkan".