måndag 24 november 2008

Krisen nu och krisen som kommer

Påskvänner!

Vill gärna länka till denna denna ledare som man skulle ha önskat vore publicerad i Svenska Kyrkans Tidning. Nu står den istället i ideologiska mer än kommersiella konkurrenten Kyrka och Folk.

I allt Guds vilja är underbar:
han har vid Ordet sej bundit,
där ädelstenar och guld jag har
till livets byggnadsverk funnit.
Och när jag en gång till svars blir ställd
och domen över mitt liv blir fälld,
Guds verk i mej består provets eld,
allt annat har snart förbrunnit.

Inga kommentarer: