torsdag 6 november 2008

Se upp med Kungliga Salighetsverket!

Påskvänner!

Vid en föreläsning på stiftskansliet i Härnösand härförleden kom jag att sitta under ett fotografi av hälsingesonen Arthur Engberg (s), ecklesiastikminister, landshövding m.m. Minns jag rätt var det han som myntade uttrycket "Kungliga salighetsverket" om Svenska kyrkan. Inte utan fog, så insyltad i statsmaskineriet som kyrkan var då, inte minst uppenbart vid den s.k. ämbetsreformens införande 1958, när prästerna fortfarande betraktades som statstjänstemän och då givetvis skulle omfattas av samma regler som övriga.

Att inte båda sidor i ämbetsdebatten då - vars resultat i år firats med pukor och trumpeter - gemensamt la den frågan å sido för att först göra upp med statskyrkosystemet, har aldrig upphört att förvåna mej. Men mycket få, vare sej konservativa eller radikala, har tydligen haft modet att definitivt sätta sej upp mot statlig inblandning i kyrkans angelägenheter, så länge man själv haft hopp om statligt stöd och om statuspositioner i kyrka och samhälle.

Socialisten Engberg, som för 100 år sedan intog en principiellt avvisande hållning till allt vad statskyrka hette, svängde efterhand och insåg, liksom tidigare Gustav I och Gustav II (grattis på namnsdagen förresten!), fördelen av ett fortsatt statligt inflytande över en så viktig normsändare som Svenska kyrkan. Och så länge merparten av svenskarna, även gudsförnekare och s.k. nyandliga, är röstberättigade medlemmar i kyrkan, där de politiska partierna fortfarande har ett avgörande inflytande, så länge kan statskyrkan knappast anses ha avskaffats i någon rimlig mening.

Resultatet är att Svenska kyrkans osjälvständighet är lika stor som någonsin, om inte större.

* Den kan inte längre rekommendera ens de ungdomar som har ett val att bilda familj med någon av motsatt kön.

* Den får inte längre varna någon för att gå evigt förlorad - extra tydligt så här i allhelgonatider - och har som en följd av detta svårt att rättframt predika verklig omvändelse till Herren och syndernas förlåtelse genom tro på hans namn (varför skulle det behövas egentligen?).

* Den kan uttala sej tydligt - och ofta bra - om flykting-, miljö- och biståndsfrågor, men är betydligt tystare i frågor där man inte kan räkna med stöd av en stor sekulär opinion. När kommer t.ex. kyrkans Rama-skri mot den nu närmast institutionaliserade avlivningen av foster med Downs syndrom, ofta verkställd först efter halva graviditeten när andra foster har fridlysts?

Vi fick den kyrka vi röstade fram - men är det verkligen en sådan kyrka vi behöver?

Vill vi ha andliga vägledare som bara säger det vi vill höra - och som lovar saker utan täckning i den urkund de åberopar? Som Sören Kierkegaard skrev är även en billig salighet för dyr om man till slut ingen salighet får.

Att ateistiska eller agnostiska socialdemokrater m.fl. lika lite som Gustav Vasa aktat för rov att styra och ställa i kyrkan är en pinsamhet av historiska mått. Det är ju som om övertygade icke-socialister skulle vara kvar som medlemmar i SAP bara för att partiet är stort, ofta statsbärande och därför viktigt att påverka i socialliberal riktning.

Vilket i och för sej kanske kanske är precis vad som har hänt. Hut går hem, Arthur Engberg ;o)

De stolta andar dämpa ned,
som, snabba efter tidens sed
att ändra om varhelst de kan,
förfalskar så din lära sann.

Giv att ditt ord oss lyser så
att vi i mörkret inte går,
men genom denna tåredal
till dej i himlens ljusa sal.

Inga kommentarer: