onsdag 11 juni 2008

Tack för 7 goda år, Anders Sjöberg

Påskvänner!

Eftermiddagens stora nyhet på Dagens nätsida är att Anders Sjöberg sagt upp sej och avgår som missionsföreståndare senast maj 2009. Och på EFS:s hemsida kan man läsa en ganska lång hälsning från Anders, där han utförligare förklarar sina motiv.

Jag är den förste (eller troligen inte) att beklaga detta beslut. Visserligen är det säkert sant att Sjöberg känner en kallelse att undervisa och nu har fått möjlighet att satsa mer på författande och bibelföredrag. Och visserligen är det sant att 7 år är en ganska lång tid nuförtiden (men du har långt kvar till Nils Dahlbergs rekord, Anders!). Men, Anders Sjöberg, du hade behövts några år till som positiv, tydligt bibelförankrad ledare. Jag lovar.

Det är bra att inte klänga sej fast vid en position. Ändå tycker jag att det är bra att t.ex. Svenska kyrkans biskopar sitter rejält länge. Det ger en kontinuitet. Och missionsföreståndarfunktionen ÄR på många sätt en biskopsfunktion.

Nu får vi i EFS göra som pingstförsamlingen i Örnsköldsvik gör varje kväll just nu - "be för föreståndarfrågan". Och be för Anders Sjöberg och hans fortsatta liv i Herrens tjänst.

Skörden är stor i Guds rike, vingårdsarbetarna få.
Herre, vi ber att du sänder många att skörda och så.
Endast Guds Ande kan giva villiga hjärtan som går
okända stigar till mötes, ledda av Mästarens spår.

Inga kommentarer: