torsdag 19 juni 2008

Söndagsskolan

Påskvänner!

Ett litet citat: År 1955 hade EFS 925 söndagsskolor med 2607 ledare och 30155 barn. Barnen samlade under 1955 in 144000 kr till utlandsmissionen och gav underhåll till 15 EFS-missionärer. [I detta tecken, EFS läser 2006, s. 152]

Läser jag rätt? 15 EFS-missionärer!!??? Nu heter ju denna blogg EFS idag och inte EFS igår, och nostalgitrippar kan vara farliga, särskilt i ett land med en så kraftig sekulariseringsprocess som Sverige haft. Men det är ändå rätt fascinerande att se hur stor betydelse just söndagsskolan hade för EFS missionsarbete också rent ekonomiskt. Om vi idag hade lika många barn som då i söndagsskolan, och varje barn hade med sej en guldtia under 30 söndagar per år, så skulle de tillsammans samla in 9 miljoner kronor till EFS arbete! Det skulle nog räcka till både 15 svenska missionärer och lika många indiska (t.ex.).

Nu hävdar ju vissa att söndagsskolan spelat ut sin roll, och jag är mycket positiv till alternativa former för det kristna arbetet tillsammans med barn och ungdomar. Nästa vecka ska min fru vara ledare för ett dagläger på Fagernäs i Arbrå (ekumeniskt mellan missionskyrkan och baptistsamfundet) och jag och barnen är med som deltagare. Scoutarbete är toppen, barnkörer och babysång likaså (ö.h.t. måste glad musik in på så många ställen som möjligt, även i dagläger och scouting).

Men söndagsskola när den är som bäst, integrerad med själva gudstjänsten, betyder den så mycket för församlingen som helhet. Gemensam start och helst även avslutning, där det gärna får ske en "återkoppling" (vad har vi gjort på var sitt håll?), betyder mycket för gudstjänstfirandet i stort. Barnfamiljer kommer inte till gudstjänster kyrkan om kyrkan inte är barnanpassad. Och även äldre får mycket glädje av barnen.

Att vara söndagsskollärare är till uppbyggelse också för en själv. Det är en repetition av det vi tror på som kristna, och det är en underbar bönegemenskap med de små. Det är heller inte fel att ha en enkel "missionssparbössa" med särskilt, konkret ändamål i söndagsskolan. Särskilt om material och kanske också "söndagsskolfrukt" är gratis. Vi ska inte missunna barnen givandets glädje.

Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt,
till att nedslå fienden och den hämndgirige.

Inga kommentarer: