lördag 21 juni 2008

Sommarmöten

Påskvänner!

Träffade ett av mina förslag till missionsföreståndare under midsommarhelgen. Jag säger inte var. Det inte i något EFS-sammanhang i varje fall, utan en somrig plats med annan profil. Och varje människa måste få vara någorlunda inkognito någonstans.

Tyvärr klämde jag i med ett glatt "nej, men är det inte distriktsföreståndaren!" Jag fick ett vänligt svar, men jag kände direkt att jag själv inte skulle velat betraktas som df precis överallt (ifall jag nu hade varit df). Och i all synnerhet inte på semestern.

Så nästa gång säger jag ett enkelt "hej"! Jag lovar!

Jag träffade f.ö. även några andra EFS-are under helgen. Fast då i ett gudstjänstsammanhang. Ett "missionskyrkligt" sådant. Sommarekumenik får vi kanske kalla det. Medge att det är lättare att hälsa på i varandras kyrkor den här årstiden!

När jag hör trastens klara sång,
när lärkor jublar dagen lång
högt ovan berg och backar.
Då kan jag inte tiga still:
min Gud, så länge jag är till
för livet jag dej tackar!

Inga kommentarer: