måndag 23 juni 2008

Inspirerande sommarverksamhet på spretiga distriktsadresser

Påskvänner!

Via EFS:s hemsida www.efs.nu kan man ju lätt ta sej vidare till de olika distrikten och kolla in sommarläger, patrullriks och annat roligt. (Gör gärna det!). Det är fantastiskt med alla bidrag till sommarglädjen, alla insatser för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar.

Men det är inte alldeles enkelt att själv komma ihåg distriktens nätadresser. Det finns nämligen ingen "algoritm", inget böjningsmönster som är genomgående. Ingen gemensam formgivning heller. Det kanske är ett sätt att markera distriktens självständighet inom rörelsen?

Om vi börjar norrifrån så har EFS i Norrbotten adressen www.efs.nu/norrbotten. Sedan kommer EFS i Västerbotten på www.efsvasterbotten.se
Och därefter EFS i Mittnorrland på www.efs.nu/mittnorrland
Och "mitt" distrikt EFS i Mittsverige på www.efsmittsverige.org
Medan EFS i Västsverige återfinns på www.efsvast.se
Och EFS i Sydöstsverige på www.efs.nu/sydost
Och, slutligen, EFS i Sydsverige på www.efssyd.org

Spretigt, inte sant? Norrbotten, Mittnorrland och Sydöstsverige utgår ifrån riksorganisationens hemsidesadress (med "nu"-avslutning) och lägger till sin egen beteckning. Västerbotten och Västsverige lägger har en "se"-adress, medan Mittsverige och Sydsverige har en "org"-adress.
Väst-, Syd- och Sydostsverige kapar bort "-sverige" från distriktsnamnet i adressen, vilket inte Mittsverige gör (det finns ju ett annat Mitt-distrikt, bevars).

Ja, det är inte lätt att genom analogislut komma på vad ens distrikt har för hemsidesadress. Man får gå via rikshemsidan eller googla. Men den som söker den finner! Och ofta får man då läsa något intressan. T.ex. om Patrullriks i Mjösjöliden som går av stapeln om en månad ungefär.

Gud glömmer oss aldrig, Gud finns hos oss här,
han älskar oss alla just precis som vi är.

Inga kommentarer: