lördag 28 juni 2008

Ortopraxi och story-telling

Påskvänner!

Ortopraxi=rätt liv ska enligt apostlarna och även reformatorerna hållas noga samman med ortodoxi=rätt tro (eller egentligen rätt lära). Om än vi rättfärdiggörs genom tron allena, så är den sanna tron inte "allena" utan följs av goda gärningar. Både lära och liv vittnar om Herren - eller tvärtom, förnekar honom.

Helgens tema är ju Efterföljelse. Johann Arndt skrev att Kristus har många bekännare, men få efterföljare. I politiken har jag lärt mej om begreppet "story-telling", på svenska berättande helt enkelt, som inte bara handlar om vår ideologi och våra åsikter, utan också om hur vi lever (på t.ex. miljöområdet eller föräldraområdet). Helst ska allt detta hållas samman till en stor och vacker Berättelse.

Men egentligen är det bara Jesus själv som helt och fullt klarat av att hålla samman lära och liv. Och om vi bekänner oss tro på syndernas förlåtelse, borde det inte vara svårt att erkänna vårt behov av den också i praktiken. Och om vi faktiskt tror på vad förlåtelsen kostat Jesus, och om vi vet vad synden kostar våra medmänniskor, så vill vi, just på grund av Guds nåd, leva efter hans vilja. "Synden ska inte råda över er, eftersom ni inte lever under lagen utan under nåden."

Även om det t.ex. skulle innebära mindre bloggskrivande vissa perioder - nu går jag ner och lördagsstädar köket och gör i ordning för middagen!

Men om ditt ord med mitt liv jag döljer,
jag döljer livet som du oss ger,
som Jesus kom att oss uppenbara,
när han till oss steg ner.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.

Inga kommentarer: