fredag 27 juni 2008

En krona i veckan = En hundring i månaden

Påskvänner!

Hur räknar jag nu egentligen? Ja, enligt EFS hemsida fanns det år 1935 en möjlighet att utfästa sej skänka ett extra "söndagsoffer" á 1 kr till EFS - som i nutida penningvärde motsvarar 28 kr i veckan, alltså drygt en hundring i månaden.

Och på hemsidan vädjas om motsvarande gåva via autogiro, utöver det övriga givandet till EFS. Det är väl ett "välsignat givande", som Olof Edsingers lilla skrift i ämnet heter. Liksom den nya "sommarinsamlingen", som startas bl.a. för att EFS denna sommar tydligen inte får del av någon sedvanlig rikskollekt. Varför det? undrar man. Har rörelsen blivit misshaglig på något sätt? Bäst kanske att inte grubbla för mycket på det, utan helt enkelt rekommendera insamlingsändamålet!

Som en rämna och ett sår
är vår värld, men från ett kors
går en kraft som gör den hel:
var med, var med och ge.

Inga kommentarer: