tisdag 1 juli 2008

Rösta på din favorit till missionsföreståndarposten!

Påskvänner!

Simon Simonsson är ju för rolig - nu har han skapat ett röstverktyg för alla som vill vara med och välja missionsföreståndare. Vi vet ju att vi inte får på riktigt, men en opinionsyttring torde dock kunna vara intressant. Eller hur?

I skrivande stund - när drygt 50 personer har röstat - leder Tin Mörk (22%), följd av Tomas Nygren (17%), Katarina Glas(15%), Stefan Gustavsson (15%), Torbjörn Larspers (9%), Tomas Hansson (9%), Margareta Westin-Olsson (5%) och Boel Skoglund (3%).

Vill du veta hur ställningen är när du läser detta kan du titta här. Redan har förslag lämnats på Facebook om att även t.ex. Olof Edsinger och Stefan Holmström borde gå att rösta på, så vi får väl se hur Simon S. gör.

Ja, det där med att vara missionsföreståndare... Det är många kvalifikationer man skulle önska sej, och ingen har väl alla. Men jag tänker just nu på den nödvändiga kombinationen av hjärta (metaforiskt talat) och hjärna, av levande, brinnande tro och klara, begripliga uttryckssätt, den kombination som lulepojken och herrnhutaren Anders Carl Rutström beskriver så väl i följande 1700-talsvers:

Ett ljus i vårt förstånd ej ensamt gör tillfyllest,
men kommer hjärtat med så få vi frälsningsfröjd.
Att mena rätt och väl förmåner äro tvegge;
en enda är ej nog - säll den som har dem bägge.

Inga kommentarer: