fredag 18 juli 2008

En fråga där EFS bör agera tillsammans med RFSL

Påskvänner!

Nä, det är inte i äktenskapsfrågan som EFS (och andra kristna organisationer) borde agera tillsammans med RFSL. Men däremot i asylfrågan. Se mer om vad jag tycker på min andra blogg Ad Utrumque.

Jesus Kristus är uppstånden!
Sjung det ut kring världen all.

Inga kommentarer: