söndag 27 juli 2008

Boel Skoglund i täten - men jag trummar för Tin Mörk!

Påskvänner!

Nu har förra distriktsföreståndaren Boel Skoglund gjort en triumfartad uppmarsch i missionsföreståndaromröstningen på nätet. Hon har fått typ de 30 senast avgivna rösterna och är nu uppe i 40 röster totalt vilket är 26% och en klar ledning över Tomas Nygren och Stefan Gustavsson på delad andra plats (med 19% av rösterna). Det låter ju som en "sammantrumning" av skoglundfans, men sånt är väl tillåtet - trumma mera för flera helt enkelt! Jag har inget emot Boel Skoglund, men vet för lite om henne för att säga vare sej bu eller bä.

Min favorit Tin Mörk, som ledde omröstningen från start och några veckor efteråt, har nu halkat ner på 5:e plats, förbisprungen även av Katarina Glas. Så nu är det dags att trumma lite för henne: Alla som liksom jag tror att Tin har både rätt teologi, personlighet, attityd och teologi för att bli en bra missionsföreståndare för EFS (och som inte har röstat än), gå och rösta på henne här!

Jag tror, trots min positiva attityd också till äldre män (som t.ex. Stefan Holmström eller Hans Lindholm), att ett val av Tin skulle skicka en positiv signal åt fler håll: en signal om förnyelse kombinerat med en signal om teologisk stabilitet. Tin tror jag funkar bra både som predikant och som chef, både som estradör och som administratör. Ett problem kan vara att hon inte deltagit så mycket i debatten utåt - men å andra sidan har hon inte låst fast sej i så konstiga positioner som de EFS:are som försvarat vissa folkutrotningar (och vägrat ta principiellt avstånd från dödsstraff). Eller som de EFS:are som kritiserat missionsföreståndaren för att han pekat på det tydliga behovet av en mer väckande förkunnelse i Svenska kyrkan och EFS.

Jo jag vet att det är styrelsen som utser missionsföreståndare! Men jag tycker faktiskt att det är lite kul och intressant med den här nätomröstningen.

Är det förresten nån som vet ungefär när styrelsen kan tänkas presentera Anders Sjöbergs efterträdare? Anders har ju erbjudit sej att "gå dubbelt" med den personen ett tag. Kanske inte ett så ekonomiskt lysande förslag (för EFS), på kort sikt i varje fall, men antagligen en vettig idé om man ser saken i ett lite längre perspektiv - en tids inskolning i ett mycket ansvarsfullt jobb. Vi får väl se vad efterträdaren tycker.

Så skicka herdar till din hjord
som den för ulvar aktar,
som föder den med allt ditt ord
och på dess bästa aktar.

Inga kommentarer: