tisdag 22 juli 2008

Fler fina predikoreferat, tack!

Påskvänner!

Tack till Daniel Wärn för hans fina referat i Dagen av Berth Löndahls predikan på ELM Syd:s sommarmöte! Så många referat vi har i lokaltidningarna av futtiga division 5-matcher i fotboll (med ca 30 åskådare) borde vi väl - även i lokaltidningarna - få många fler referat av kyrkornas, inkl. EFS:s, söndagsgudstjänster och inte minst de predikningar som hålls där.

Fast de kanske inte är tillräckligt goda och uppseendeväckande för att förtjäna det?

I vilket fall som helst: Många rosor till Dagen för det fina referatet. Och tack till vår Herre som inspirerade kyrkoherde Löndahl till en så fin predikan! Tack Jesus, för att du är den trogne förvaltaren som löst oss inte bara från delar av skulden utan från hela! Och på absolut lagliga grunder!

Allt är fullbordat på lagliga grunder,
frälsta vi är nu av nåd alla stunder.

Inga kommentarer: