onsdag 9 juli 2008

Dagens Webb-TV: Anders Sjöberg talar under Almedalsveckan (med Lars Stjernkvist, Christina Doctare, Tobias Krantz)

Påskvänner!

Under rubriken "(g) som i Gud" (parentes: varför litet g egentligen när vi skriver Gud med stort?) har tidningen Dagen flera intressanta arrangemang under politikerveckan i Almedalen.

Dagens tema var "Skuld, hämnd, förlåtelse och försoning" och missionsföreståndare Anders Sjöberg samtalade under Elisabeth Sandlunds ledning med Lars Stjernkvist, Christina Doctare och Tobias Krantz. Samtalet kan ses på Dagens webb-TV, men var beredda på att Elisabeth Sandlund knappt hörs. Efter 6 minuters inledning får Anders Sjöberg ordet - "spola gärna fram" dit - och han och de andra hörs mycket bättre än Sandlund gjorde.

Intressant ämne - och intressant att höra hur de medverkande profilerar sej. Lite synd att politikerna får stå vid ett bord för sej - Stjernkvist och Krantz tenderar att falla in i "politikergnabb" kring hanteringen av sverigedemokraterna - och de bekännande kristna vid ett bord för sej, där Doctare i början hakar på Sjöberg och snarast "predikar" mer än han (om bikt och prästämbete och förlåtelsens gudomliga dimension). Men borden kommunicerar bättre efterhand ;o) och samtalet är utan tvekan mycket intressant. Mycket p.g.a. "panelens" sammansättning. Lyssna och fundera själva! Vad skulle ni ha velat tillföra?

Inga kommentarer: