söndag 20 juli 2008

Allan Hofgren

Påskvänner!

Som tidigare meddelats i både Dagen och EFS:s hemsida har förlagsredaktören m.m. Allan Hofgren fått hembud. För mej är han mest ett frekvent namn, en signatur under åtskilliga Budis-artiklar och förlagspublikationer. Jag förstår att han och hans nyligen hemgångna hustru Birgit betytt mycket för EFS under ett långt liv, och inte minst för Betlehemskyrkan.

Men under EFS:s 150-årsjubileum på Älvsjömässan fångade jag upp honom längs en gång- och cykelväg för att tacka för den spännande "bilderboken" från 100-årsjubileet, där EFS:s historia gås igenom år från år med hjälp av gamla klipp och texter. Den är alldeles ovanligt läsvärd och läsbar, och Allan gladdes över att den var mycket efterfrågad även nu 50 år senare. I den boken framgår tydligt också sådant som mer panegyriska jubileumsböcker far över med hartassen, nämligen konflikter, oegentligheter, misslyckanden. Det har bokens redaktör stor heder av. Men den visar också hur Gud lett genom allt och kan vända allt till det bästa.

Även i 150-årsskriften "I detta tecken" medverkade Allan Hofgren med en mer sammanfattande historik över de första 100 åren (Torbjörn Larspers skrev om tiden efter 1956). Hofgrens text är liksom Larspers´ mycket läsvärd, med reservation för framställningen av Waldenströms försoningslära. (Hur den konflikten beskrivs i respektive samfund så här 135 år efteråt vore värt en särskild text, och jag återkommer nog till det). Vare i detta sammanhang nog sagt att Allan Hofgren gjort en stor insats för EFS idag genom att aktualisera EFS igår. Historielöshet är minnesförlust. Hoppas någon för hans gärning som samfundshistoriker vidare.

Gud är trofast, forntid, nutid, framtid
lysas upp utav hans trofasthet.
Gud är trofast, säg det till din samtid,
Gud är trofast, sjung i evighet!

Inga kommentarer: