måndag 28 juli 2008

Olof Edsinger om äktenskapet

Påskvänner!

För den som så här i Pride-tider vill ta del av SALT-generalsekreterarens tankar kring äktenskapet, kan man hitta dem på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida:

* Därför ska vi inte tiga still i äktenskapsfrågan, del 1.

* Därför ska vi inte tiga still i äktenskapsfrågan, del 2.

Läs och fundera. Vad håller du med om? Är det något du inte kan stämma in i? Är det, som Georg Andersson hävdar, bekymmersamt att EFS:s ungdomsförbund leds av en person med dessa ståndpunkter?

Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans,
när tillvaron föddes en gång,
vi står också nu inför Skapelsens herre
i bön och sång.

Inga kommentarer: