lördag 12 maj 2012

Två intressanta inblickar...

Påskvänner!

Den här veckan har jag fått två mycket intressanta inblickar i diakonal verksamhet - dels genom föreningen för Sjukhuskyrkan i Södra Hälsingland, vars styrelse hade sammanträde i onsdags kväll med sjukhusdiakonen närvarande, och dels genom diakonidagen i Idenor igår, där vi fick höra om s.k. "gerotranscendens", positiva sidor av åldrandet.

Mycket att tänka kring - jag kanske återkommer med en del reflexioner, men ville bara här och nu få uttrycka min tacksamhet över att ha fått delta i dessa samlingar.

O Jesus, oss din Ande sänd,
som liv från ovan föder.
Den eld i din församling tänd,
som av din kärlek glöder.
Oss alla hjälp, att vi förmår
vad vi av dig för intet får
med fröjd för intet giva.


("Diakonipsalmen" av Ernst Lönegren, initiativtagare till Vårsta diakoni som i år fyller 100 år).

Inga kommentarer: