tisdag 15 maj 2012

Margareta Malmgren 100 år

Påskvänner!

En av EFS:s märkeskvinnor är studierektor Margareta Malmgren, som föddes för 100 år sedan. Hon skrev flera sånger, varav den nedanstående, hämtad ur Sionstoner 1972, i mina ögon är den finaste. Men jag vet inte vem som idag har upphovsrätten. Jag provar helt djärvt att publicera här för att hedra Margaretas minne och ser om jag får tack eller klander från anhöriga till henne och kompositören Gustav Wiklund i Arnäs. (Eller månne Annie Lööf griper in?).
1. Han har sagt oss: "Frukta icke!
Jag går före att bereda rum åt dig."
Och vi lyfter våra sinnen upp till honom
som oss väntar hem till sig.


2. Evigheten är ej mörker
för den människa som Kristi kärlek sett.
Han är före oss där framme, har hos Gud 
för oss ett evigt hem berett.


3. Där i evighetens rike
väntar han, som är vår allra bäste vän,
och som gått igenom döden för att föra
också oss till ljus igen.


4. Och då evighetens morgon
bryter fram för oss uti Guds nya land,
skall han hälsa oss välkomna, skall han fatta,
starkt och kärleksfullt, vår hand.


Text: Margareta Malmgren 1965 (53 år)
Musik: Gustav Wiklund 1968 (63 år) 

Inga kommentarer: