lördag 12 maj 2012

Pastor Jean Kabuidibuidi i Sverige igen!

Tack gode Gud och Stefan Swärd m.fl. för att det verkar gå bra till slut för pastor Jean. Men hur många fler liknande fall finns det? Hoppingivande att myndigheterna faktiskt börjar fundera kring huruvida det är finns någon rimlighet i det byråkratiska kravet på att jobbansökan måste vara skriven i hemlandet...

Den%20utvisade%20kongolesiske%20pastorn%20Jean%20Kabuidibuidi%20%C3%A5terv%C3%A4nder%20till%20Sverige

Inga kommentarer: