fredag 10 februari 2012

Vad som behöver fullkomnas

Påskvänner!


En hälsning från biskop Franzén inför Reformationssöndagen:


Guds ord förändras ej. Vad Kristus lärde 
behöver ej fullkomnas, blott förstås. 
Kan någon konst förhöja pärlans värde? 
Då hon skall slipas, hon blott sönderslås. 


Infattas må hon dock av mänskohanden, 
och tydas må Guds ord av mänskovett: 
Men icke så, att det förlorar anden, 
som ger det liv, som det sitt ursprung gett. 


Om hon berövas allt det himlaburna, 
vad blir vår religion? Jo, lik den sten, 
där alla dagens timmar äro skurna, 
när den blir flyttad undan solens sken. 


Fullkomna dina verktyg och din prövning, 
du stolta vishet! — Gå så långt du kan 
med dina synglas, med din tankeövning 
och med den insikt, du i sekler vann. 


Med din oktant tag höjden utav polen, 
och med ditt prisma ljusets strålar klyv. 
Men att du kan fullkomna själva solen,
med sådant anspråk dig ej dårligt yv!

Inga kommentarer: