onsdag 22 februari 2012

I Norge finns tydligen fortfarande en del biskopar

Påskvänner!

Utvecklingen i Norge är inte mycket roligare än i Sverige - utom på en punkt. I Norge finns det biskopar som säger ifrån.

Jesus älskar alla barnen,
alla barnen på vår jord,
även barn med Downs syndrom,
med en extra kromosom,
Jesus älskar alla barnen på vår jord.

Inga kommentarer: