tisdag 14 februari 2012

Något mer uppbyggligt

Påskvänner!

Jag har ju med Gunvor Vennberg i blogglistan till höger, men nu måste jag bara få länka ordentligt till det hon skriver om Tid som bön. Och själv träffad inser jag att det är tid att koppla ner, om än jag inte har Gabriel Fjellanders fina app i mobiltelefonen... Jag far ut och åker 200-metersskidspåret på allmänningen med lillpojken och "kopplar upp" vår Herre under tiden - också en form av meditation. Före kvällens "soppa och sinnesro-gudstjänst".

Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro.
I Frälsarens närhet du alltid ska bo.
När tillvaron uppfylls av stress och av strid,
sök vila hos Jesus. Han själv är din frid.


Inga kommentarer: