torsdag 22 oktober 2009

Erik Petrén 90 år

Påskvänner!

Som lekman och EFS-are i Svenska kyrkan vill jag gärna fira lekmannen och lektorn Erik Petrén i Gävle, som idag fyller 90 år. Grattis på födelsedagen! (Onekligen en märkesdag i svensk kyrkohistoria). Må vara att du Erik räknas som en s.k. högkyrkoman (bl.a. medredaktör för Svensk Pastoraltidskrift) men genom ditt mångåriga lekmannaengagemang i kyrkan är du en god förebild även för oss "lågkyrkliga" EFS-are.
Medsänder en länk till biskop Bo Giertz uppmuntrande predikan "Att bli gammal" (från 1 september 1979). Där talaren alldeles i inledningen slår fast: "Till att vara kristen hör också det att kunna dö ung med frimodighet, om det så är Herrens vilja."
(Också Svenska kyrkan har tydligen haft biskopar).
Och falnar sista glöden
av solens eld en gång,
skall mörkrets här och döden
ej sjunga segersång.
Från fjärran stammar glansen
i Kristi stridsmäns drag,
de skymtar segerkransen
och Alla helgons dag.

Inga kommentarer: