fredag 5 december 2008

William Lane Craig till trons försvar

Påskvänner!

Har ni läst Stefan Gustavssons böcker "Kristen på goda grunder" och "Gör som Gud - bli människa?" Om inte: gör det. (Obligatorisk läsning särskilt för teologer och blivande präster. Borde vara det i varje fall).

Men har ni hört William Lane Craig? Kolla in honom (skägg på 90-talet, rakad nuförtiden ;o):

William Lane Craig om Guds existens.

Om det kosmologiska argumentet.

Om det genetiska felslutet.

Om frånvaro av gudsbevis som argument för ateism.

Om förklaringars förklaring.

Om fem olika gudsindicier del 1. Del 2.

Om kristendom och islam, om Jesus som Guds Son. Del 2. Del 3. Del 4 (Jawal Badawis svar). Del 5 (Jawal Badawis svar). Del 6 (Jawal Badawis svar). Del 7 (William Lane Craig tillbaka). Del 8 (William Lane Craig igen). Del 9 (Jawal Badawi). Del 10 (William Lane Craig). Del 11 (Jawal Badawi - mycket vore att tillägga, men det är inget dåligt "sista ord". Treenigheten är ett mysterium, och Jesus blev verkligen en människa, lydig intill döden.

Inga kommentarer: