måndag 8 december 2008

Nu postar jag listan med namnunderskrifter

Påskvänner!

Efter gårdagens träff med EFS-gruppen i Bollnäs har jag fått ihop ett drygt 10-tal namn på min lista till stöd för EFS som nomineringsgrupp i kyrkovalet 2009. Nu skickar jag in den till Kyrkans hus i Uppsala, på adressen

BUDBÄRAREN
751 70 UPPSALA

Visst ska vi väl få ihop 300 namnunderskrifter tillsammans? (Man kan skicka in en lapp med bara sitt eget namn oxå: underskrift, namn förtydligande, personnummer).

Visst finns det andra anständiga grupper att rösta på, t.ex. Posk och Frimodig kyrka (som verkar känna sej hotade av EFS som nomineringsgrupp, se bl.a. senaste Budis). Men på min ära, jag skulle t.o.m. hellre se en nomineringsgrupp som hette "Missionare i svenska kyrkan" (MiS) än socialdemokrater, kristdemokrater resp. folkpartister i Svenska kyrkan (hur inkonsekvent man än kan tycka det är med "frikyrkliga" som medlemmar i SvK). Och lämnar de politiska partierna kyrkomötet - nån hut lär de väl ha i kroppen när det väl bildas opinion i frågan, jfr t.ex. Lotta Grönings artikel i Aftonbladet - så finns det definitivt plats för fler nomineringsgrupper än de som finns idag.

Bort med riksdagspartierna ur kyrkomötet redan 2009! Skriv insändare och bilda opinion, allihop! Ring och förmå kvarvarande partibekännare att överge systemet och ansluta sej till en opolitisk grupp eller starta en egen. (Vi har bara några månader på oss). Det skulle kunna bli en riktigt rolig manifestation - om alla bara la ner och sökte sej till nya grupper tvärs över de i detta sammanhang ofta fullkomligt irrelevanta partigränserna!

Men "partier bör finnas bland er", skriver Paulus i ett föga uppmärksammat ställe, "för att de ska bli uppenbart vilka som håller provet".

Vår framtid är en dröm.
Vem vågar hoppas och tro?
Du är den enda vägen till trygghet och ro.
Tag oss, lyft oss, fyll oss med din glädje.
Du kan! Du vill!

Inga kommentarer: