onsdag 3 december 2008

Viktig reform kan vara på gång

Påskvänner!

Det vore oerhört viktigt för bl.a. Svenska kyrkan och EFS om avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål infördes 2010. Särskilt ifall systemet med "skatteuppbörd" till Svenska kyrkan och andra kyrkor via skattsedeln då skulle upphöra (tillsammans med skattefrihet för Svenska kyrkans jord och skog).

Man måste nog vara socialist för att rädas en sådan reform.

Åt varenda av oss
någonting han gett,
små och stora saker
att ha hand om rätt.

Inga kommentarer: