tisdag 16 december 2008

Skam den som tänker illa därom

Påskvänner!

När jag läser om ärkebiskop Anders Wejryds deltagande på klimatkonferensen i Poznan kommer jag att tänka på den gamla strumpebandsorden-devisen "Skam den som tänker illa därom." Det är alldeles utmärkt att ärkebiskopen satsar på klimatfrågan (och att t.ex. EFS-aren Lennart Möller är med om att göra den fantastiska boken "100 sätt att rädda världen"), särskilt som ärkebiskopen därmed stärker sitt ethos och sin plattform för att också nå ut med evangeliet om Jesus, världens Frälsare.

För som Anders Wejryd helt riktigt konstaterat (bra!) är miljöfrågan inte det nya evangeliet utan "den nya lagen" - d.v.s. den handlar som regel mer om vad vi ska göra än om vad Gud har gjort. Och vi är ju inte antinomister (eller hur?) utan ser positivt på lagförkunnelsen, vare sej den gäller sexualmoral, pengamoral eller klimatmoral. Det viktiga är att varje plattform vi får utifrån vårt engagemang på "lagens område" också används till att sprida de goda nyheterna om fred med Gud och ett evigt liv genom Jesus Kristus. Också på miljöområdet gäller för den kristne de apostoliska orden att "synden ska inte råda över er, eftersom ni inte står under lagen utan under nåden."

Man kan på goda grunder kritisera ärkebiskopen och andra biskopar för att evighetsperspektivet och evangeliet om syndernas förlåtelse för Jesu skull kommer fram för dåligt i deras mediaframträdanden (d.v.s. för det han/de inte säger). Man kan också kritisera ärkebiskopen för att han företräder en mycket grumlig och knappt skönjbar heteronormativitet. Men man kan knappast kritisera ärkebiskopen för att han vill värna också HBT-personers mänskliga rättigheter - eller för det viktiga han faktiskt säger i t.ex. flykting- och miljöfrågorna. Tvärtom, det ska han ha stort beröm för. Och ska vi kunna fortsätta uttyda EFS som "Evangelium För Skapelsen" måste vår tro på Jesus död och uppståndelse också få konsekvenser för hur vi umgås med varandra och med vår sköra planet.

Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn
skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans,
Herren, vår Gud vill vi tacka.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det är bra att ärkebiskopen värnar om miljön och HBT-personers rättigheter. Man man behöver inte vara biskop, inte ens ärkebiskop för att göra detta, det är varje människas skyldighet.
Men vad han också skulle uttala sig om är att det är fel, ja synd, att utöva sin homosexalitet. Det är emot Guds vilja och ingen kan välsigna ett sådant förhållande. Men vi vet att ärkebiskopen inte anser det är fel att leva ut sin homosexalitet.
Ärkebiskopen lät hedningar tillbedja sin gudar i Uppsala domkyrka. Det flera tusen år sen avgudatemplet i Gamla Uppsala försvann, nu tillbads avgudarna i domkykan.
Som präst skulle ärkebiskopen sagt till de närvarande hedningarna: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Apg 4:12 Det är bara i Jesu namn det finns frälsning. Vad hjälper arbetet för miljön om man förlorar sin själ. Mycket allvarligt.
Jag ber till Gud att han omvänder ärkebiskopen.

Bengt sa...

Det låter som att du förordar att ärkebiskopen skulle ha "proklamerat" den rätta tron på ett möte dit han bjudit in de som utövar andra religioner.
Hade det omvänt någon?
Tror inte det. Det hade nog betraktats mer som ett bakhåll.
Vill vi hjälpa andra att vända om till Kristus är nog ett lågmält samtal, där vi både lyssnar och delger våra erfarenheter av en Levande Gud betydligt effektivare. Och mycket mer lärorikt för dig och mig.
Om det ärkebiskopen gör för samförstånd kring miljön håller jag med Andreas (och strumpebandsorden): "Skam den som tänker illa därom"
--Bengt

Andreas H sa...

Anonym, det är väl bra att ärkebiskopen tar upp även saker som har med liv och moral att göra, även om "lagen av naturen är någorlunda känd" och andra också kan undervisa oss om detta?

Bengt, det kan väl aldrig bli tal om bakhåll om man får höra om Jesus i en domkyrka? Just i det fallet håller jag med vår anonyme vän - hade Wejryd velat "spela på neutral plan" skulle han ha hållit hela mötet i universitetsaulan eller liknande. Naturligtvis bör en ärkebiskop i både tid och otid kunna säga något om eller av vår Frälsare ("se på liljorna på marken" om inte annat), särskilt i sin egen domkyrka, och det kanske han gjorde; jag har inte full koll på vad som hände i domkyrkan och vill inte säga för mycket åt det negativa hållet. Någon häxsabbat hoppas jag verkligen att det inte var. Om en muslim kort uttrycker sej i böneform ("frid vare över profeten") eller en naturreligiös same jojkar kan jag nog också härda ut en stund, förutsatt att mötet inte planerades och presenterades som någon gemensam gudsdyrkan.

Wejryd har som sagt skaffat sej respekt för sitt miljöengagemang; jag hoppas han utnyttjar detta till att bli ännu tydligare om Jesus och frälsningen (bara) genom honom.

Anonym sa...

Jag har inte sagt att det är fel att ta upp mijö- eller moraliska problem. Det må vi samtala om.
Lär av Jesus och apostlarna. De samtalde inte med sina motståndare när det gäller tron på Gud. De framhöll klart och tydligt att det bara finns en Gud som skaparen, en Jesus som Frälsaren och en den helige Ande, som kan skapa tro.
Har vi tillit till Guds ord så skapar det tro. Petrus framhöll att det inte finns något annat namn än Jesu namn i vilket vi kan bli frälsta.
När Paulus predikare på Aeropagen i Aten så var det några som kom till tro. På andra ställen kan vi läsa i Apostlagärningarna att när Guds ord predikades så blev människor omvända. För i Guds ord finns det kraft,till att omvända människor.
Jag hoppas att vi alla vill att människor kommer till tro. Gud vill det.

Andreas H sa...

Javisst. Ärkebiskopen förtjänar, som jag skrev, kritik för att han är alltför luddig i frälsningsfrågan.

Icke desto mindre är det bra att han är tydlig i miljöfrågan. (Det kunde gott missionsföreståndare Sjöberg ha framhävt tydligare i kommentaren i dagens Budis). Den är viktig i sej själv och skulle dessutom kunna vara en god utgångspunkt för djupa samtal om Jesus, frälsningen och evighetsperspektivet. (Jesus samtalade absolut, och ofta, med människor med från honom avvikande åsikter och uppfattningar - oftare än han predikade, tror jag).

Alldeles oavsett graden av klimatpåverkan handlar miljöfrågan om sund hushållning och mer solidariskt resursutnyttjande - vi kan inte kapa åt oss en så orimligt stor del som vi gör av jordens resurser; och vi tjänar själva på sikt på att hushålla med energin och göra oss mindre oljeberoende.

Jag tror vi är rätt överens.

Johan sa...

Andreas H - ta en titt på
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=171663 om du vill titta på invigningen. När de runt 6-7 minuter sjunger o store Gud och sedan på Jackélens tal. Bakom henne sitter häxan starhawk vars seminarie du kan titta på på samma sida. Hon börjar sitt seminarie och leder en wicca-meditation. Intressant. Jag tycker det är synnerligen problematiskt och bjuda in och vara i domkyrkan.

Andreas H sa...

Ja, det är det. Just domkyrkan och gudstjänstliknande arrangemang är problematiska. Men när det gäller samling kring ett visst bestämt mål, som t.ex. miljöfrågan, måste man kunna samarbeta med människor "av god vilja", t.o.m. om de (oegentligt tror jag) kallar sej häxor. Det är dock viktigt att inte bli vänskapskorrumperad och att aldrig, aldrig blanda in begreppet "ekumenik" i det här sammanhanget. Jag har inte alls fullt förtroende för Wejryds förmåga att sätta gränser - jag bara konstaterar att miljöfrågan är viktig och akut och att det var helt rätt att bjuda in till samtal och diskussion över trosgränser (antagligen skulle fler, inte färre, ha behövt bjudas in). Det är endast i den mån Jesus förtigs och det blir gudstjänsthalabalajban av det hela som arrangemanget förtjänar kritik.

Blev det så, ska Wejryd ställas till svars - men ändå också, och det är min poäng, berömmas för själva idén att ordna en konferens på skapelse- och klimattema. Det behöver inte i sej strida mot kyrkans evangelisationsuppdrag, utan skulle tvärtom kunna bidra till att fler lyssnade till kyrkan när den talar om "himmelska ting" (Joh. 3). När den nu gör det. (Det är väl det som är frågan). Det är inte varje dag man får en häxa inom hörhåll...